Nástrahy fakturace do zahraničí – pro plátce i neplátce DPH

Fakturace do zahraničí

Aktualizováno 20. 7. 2021

Fakturace do zahraničí přináší víc zákonných povinností než fakturace českým zákazníkům. Komplikovanější to mají hlavně plátci DPH. Pojďme si v často nepřehledné situaci udělat trochu pořádek.

Co musí obsahovat faktura do zahraničí?

Každá faktura do zahraničí musí obsahovat všechny povinné údaje, které najdete pěkně pohromadě Co je to faktura a co musí obsahovat, a navíc je třeba přidat:

 • údaje pro mezinárodní platební styk: 

– IBAN (International Bank Account Number) vašeho účtu

– SWIFT (Bank Identifier Code/Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vašeho účtu

 • název vaší banky
 • DPH i v Kč, pokud je faktura v cizí měně (jste-li plátcem DPH)
 • fakturovat byste měli v jazyce země odběratele (nebo v angličtině)

Měna faktury

Fakturovat můžete v domácí i cizí měně, záleží na vás nebo na dohodě se zákazníkem. Do účetnictví bude faktura zaúčtována vždy v Kč, výhodnější pro vás proto může být fakturace v Kč. 

Jako plátce DPH musíte na faktuře uvádět základ DPH a výši DPH vždy v Kč. Pokud proto fakturujete v cizí měně, musí být tyto údaje uvedeny vedle také v Kč. 

Při fakturaci v cizí měně musíte pro přepočet použít měnový kurz platný v okamžiku vystavení faktury (u neplátců DPH) nebo zdanitelného plnění (u plátců DPH).

Nastavení jazyka

Faktura by jako obchodní listina měla být srozumitelná příjemci. Nejsnadnějším způsobem, jak splnit tento požadavek při fakturaci do ciziny, je překlad faktury do jazyka země příjemce.

S odběratelem se můžete dohodnout i na jiném jazyce, kterému oba rozumíte, typicky to bývá angličtina.

DPH při fakturaci do zahraničí

Fakturace do zemí mimo EU

 • jste neplátce DPH

DPH neplatíte a na faktuře neuvádíte.

 • jste plátce DPH

Při přeshraničním plnění mimo EU jde nejčastěji o vývoz, který je podle § 66, příp. § 67 zákona o DPH osvobozen od DPH s nárokem na odpočet (blíže přímo v zákoně). Vývoz zboží musíte být schopni doložit rozhodnutím celního úřadu. Na faktuře DPH neuvádíte.

Fakturace do EU

 • jste neplátce DPH

Fakturujte standardní fakturou neplátce DPH, přidejte všechny náležitosti faktury do zahraničí. Pro prodej v rámci EU se musíte registrovat jako identifikovaná osoba a odvádět souhrnné hlášení. Více se o tom, kdy se z vás stává identifikovaná osoba k dani, se dozvíte v našem článku

Jakmile váš výdělek ze zboží a služeb soukromým osobám v členských státech překročí limit 10 000 EUR, stáváte se v každém členském státě EU, kde sídlí byť jediný váš odběratel nepovinný k dani, plátcem DPH. V každém jednotlivém státě se pak musíte registrovat k DPH – nejlépe přes takzvaný OSS (One Stop Shop), který vám placení DPH výrazně zjednoduší.

Pro české zákazníky zůstáváte i nadále neplátcem DPH (pokud i nadále splňujete podmínky pro neplátce DPH v ČR), v ČR proto budete vystavovat faktury stále jako neplátce DPH. Vaše faktury zákazníkům v EU (např. na Slovensku) už ale musí obsahovat DPH v sazbě konkrétního státu vyčíslenou v Kč i v měně státu, do kterého dodáváte.

 • jste plátce DPH
 1. Při prodeji nebo poskytování služeb soukromým osobám nepovinným k dani ve členských státech EU mimo ČR se vás týká registrace do OSS, pokud překročíte souhrnný limit 10 000 EUR. Vaše faktury pak musí obsahovat DPH v sazbách jednotlivých členských států. 
 2. Při prodeji nebo poskytování služeb firmám (právnickým osobám), které nejsou plátci DPH, uvádíte na faktuře DPH v příslušné české sazbě (a DPH také v ČR odvádíte). 
 3. Při prodeji nebo poskytování služeb firmám (právnickým osobám), které jsou plátci DPH, využijete režim přenesené daňové povinnosti (reverse change), kdy DPH odvádí odběratel. Informaci, že DPH odvádí zákazník, zmiňte v poznámce faktury. 

Přenesená daňová povinnost

Na faktuře uveďte:

 • DIČ odběratele – VAT v členských státech EU a tzv. IČ DPH na Slovensku (= slovenské DIČ s příponou SK – pozor, důležité, slovenské DIČ není ekvivalentem českého DIČ, vždy žádejte IČ DPH)
 • formulaci, ze které jasně vyplývá, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost, a to v jazyce příjemce – např.: • Daň odvádí zákazník, pro kterého bylo plnění uskutečněno – přenesení daňové povinnosti.
 • DPH neuvedete (kolonky pro sazbu a výši DPH můžete vyplnit nulami)

DPH při fakturaci do zahraničí je trochu labyrint – vyznat se v zákonných povinnostech a aplikovat je správně nemusí být samozřejmostí. Svůj konkrétní případ proto raději vždy konzultujte s účetním nebo daňovým poradcem. 

Jak si fakturaci do zahraničí co nejvíce usnadnit?

Pokud chcete mít s fakturací minimum práce, automatizujte. Co to znamená? Na internetu je spousta fakturačních programů, které vám dokáží údaje na faktuře předvyplnit, takže se s tím nebudete muset dělat ručně. 

Chcete-li jít ještě o krok dál, automatizujte celý svůj obchod. Ušetříte si tak spoustu času.

FAPI je prodejní systém, který za vás vyřeší nejen samotnou fakturaci, ale rovnou celý prodej. Na svůj web jednoduše umístíte FAPI objednávkový formulář, přes který si zákazníci mohou vaše produkty objednat. FAPI je pak automaticky provede objednávkou, vyřídí platbu a vystaví fakturu.

 • Při fakturaci do zahraničí si ve FAPI nastavíte, jak se má s DPH nakládat u zahraničních klientů. Nastavením ovlivníte, jak bude DPH v daňových dokladech pro zahraniční klienty účtováno. 
 • FAPI si každý den načítá aktuální kurzovní lístek České národní banky a rekapitulaci výsledné částky v Kč na faktuře uvede automaticky, takže vám odpadne zdlouhavé přepočítávání.
 • FAPI krom češtiny v současné době podporuje 10 světových jazyků. Faktury samo přeloží do vámi zvoleného jazyka.

Vyzkoušejte si FAPI na 14 dní zdarma, bez závazků. 

Konkrétním nastavením fakturace do zahraničí ve FAPI vás provede detailní návod, který najdete zde.

Ohodnoťte tento post
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů