OSS – nový režim pro DPH mění on-line podnikání v EU – co znamená pro vás?

Aktualizováno 6. 10. 2021

Od 1. července 2021 platí nová legislativa pro prodej zboží v EU. Sjednocuje a snižuje limit pro povinnou registraci k DPH při prodeji zboží. Kromě toho zavádí tzv. One Stop Shop (OSS) – zvláštní režim jednoho správního místa. Kdo na internetu prodává digitální produkty, asi už tuší, oč jde. OSS totiž rozšiřuje původní režim MOSS, který dosud fungoval pouze pro prodej elektronických produktů a služeb. Nově se režim vztahuje i na prodej zboží. Plátců DPH tím pádem přibyde, tak si pohlídejte, jestli mezi ně v některé zemi EU také nazačnete patřit.

Obsah článku:

• Co to je OSS?

• Koho se změna týká?

• Je OSS povinný?

• Jaký je nový limit na DPH

• Co OSS znamená – komplikaci, nebo zjednodušení?

• Jak se dotkne OSS stávajících uživatelů MOSS?

• Jak probíhá registrace do OSS?

• Co znamená OSS v účetnictví?

• Co OSS změní ve FAPI?

OSS, jednotný způsob pro odvod DPH, pro vás představuje šanci na jednodušší účetnictví.

Ještě jednou – Co to je ten OSS?

One Stop Shop (OSS) je elektronický systém, který zavádí tzv. zvláštní režim jednoho správního místa. Zaregistrovanému uživateli umožňuje souhrnný odvod DPH z veškerého přeshraničního prodeje. 

Od 1. července 2021 nahrazuje OSS povinnost přihlásit se k DPH v každé ze zemí EU, kde zákazníci odebírají zboží nebo služby, při překročení souhrnného limitu 10 000 EUR z přeshraničního prodeje. 

DPH z prodeje v členských státech EU odvádíte v OSS Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I., který byl přiřazen jako správce daně pro OSS. A to je to „jedno správní místo“, které za vás DPH rozešle do jednotlivých zemí. 

Koho se One Stop Shop týká? 

Nově má povinnost povinnost odvádět DPH z prodeje a poskytování služeb na dálku (typicky on-line) podstatně víc dodavatelů než dosud. Na vině je nový limit pro DPH. Ten se výrazně snižuje. Zároveň je pro přeshraniční prodej stanoven nově jako souhrnný pro celou EU. One Stop Shop představuje možnost centrálního odvodu DPH, který vás zbaví povinnosti registrovat se k DPH v každé zemi zvlášť. 

Registrace do OSS se vás týká, pokud splňujete všechny následující podmínky:

 1. Podnikáte z ČR a prodáváte zboží nebo služby odběratelům v EU za hranicemi ČR prostřednictvím e-shopu nebo webu s prodejním formulářem (případně telefonicky). Zabýváte se tak podle zákona tzv. prodejem na dálku. Tento termín identicky nahrazuje dosud používaný zákonný termín zasílání zboží (zásilkový prodej). 
 2. Vaším zákazníkem je osoba nepovinná k dani – tedy klasický koncový spotřebitel, soukromá osoba. Takové obchodní vztahy se označují jako B2C (business-to-customer). 

Při prodeji nebo dodávce služeb firmám, obcím nebo osobám, které podnikají (B2B) a pořízení vašeho zboží je pro ně předmětem daně, OSS uplatnit nemůžete. V těchto případech nadále platí tzv. Reverse Charge, tedy přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění.

 1. Celkový obrat z vašeho obchodu do jiných členských států EU je vyšší než 10 000 EUR
 1. Nemáte provozovnu v členské zemi EU, do které své zboží dodáváte.
 1. Předmětem vašeho prodeje nejsou starožitnosti, sběratelské předměty, umění, použité zboží movitého charakteru, nové dopravní prostředky ani zboží, které vyžaduje odbornou instalaci a montáž. Prodej těchto komodit buď podléhá zvláštním režimům DPH (ZDPH), anebo pro ně platí speciální pravidla. Zvláštní režimy zůstávají zachovány i v nové legislativní úpravě. 

Splňujete-li všechny uvedené body, bude pro vás výhodné registrovat se do OSS a odvádět DPH z prodeje mimo ČR v EU najednou – prostřednictvím jednoho správního místa.

Nejste plátci DPH a myslíte si, že se vás OSS netýká? Buďte opatrní a hlídejte si limit 10 000 EUR. Jakmile ho překročíte, týká se povinnost přihlásit se k DPH ve všech zemích, v nichž prodáváte, i vás.

Pokud obchodujete výhradně na území ČR, váš obrat není vysoký a vaši obchodní partneři jsou převážně neplátci DPH, OSS nevyužijete.

Je OSS povinný?

Registrace do režimu OSS je dobrovolná. Jakmile se však pro OSS rozhodnete, musíte ho uplatňovat ve všech státech EU. Není možné se například na Slovensku přihlásit k odvodu DPH a pro jiné země se zaregistrovat do OSS. 

Pokud se do OSS registrovat nebudete a váš obrat z prodeje na dálku v EU mimo ČR překročí 10 000 EUR, jste ovšem povinni přihlásit se k DPH ve všech členských zemích EU, do nichž své zboží nebo služby dodáváte.

Limit 10 000 EUR na DPH z přeshraničního prodeje v EU platí za kalendářní rok, zpětně také už za rok 2020. Překročení limitu v roce 2020 zakládá tak povinnost k registraci po 1. červenci 2021 (k DPH v jednotlivých členských zemích anebo do OSS).

Limit pro DPH se od 1. července 2021 výrazně snižuje, navíc se nově uplatňuje jako souhrnný pro všechny státy EU.

Nový limit DPH 10 000 EUR – kdy a na co?

Členské země EU se dosud mohly rozhodnout, jestli uvalí DPH na zboží z prodeje na dálku při překročení limitu 100 000 EUR nebo 35 000 EUR. Ve většině evropských zemích jste se museli k DPH přihlásit, když váš obrat v zemi převýšil 35 000 EUR, v Německu to bylo 100 000 EUR. K DPH jste se registrovali v každé zemi EU zvlášť. Pro zasílání zboží z EU do ČR platil limit 1 140 000 Kč.

Všechny původní limity pro DPH v EU se ruší, nahrazuje je nový, jednotný limit 10 000 EUR. Tento limit platí hromadně pro obrat z prodeje na dálku ve všech členských státech EU najednou – to je velmi významný rozdíl oproti dřívější praxi. Limit totiž překročíte už v případě, že bude váš obrat například v Maďarsku 7000 EUR a v Německu 4000 EUR. Všechny částky ze zboží a služeb prodaných v EU mimo ČR se pro limit sčítají.

Pokud máte provozovnu v členském státě EU, do nějž dodáváte své zboží nebo služby, limit 10 000 EUR zde neplatí.

Jak probíhá registrace do OSS?

Registrace je možná pouze elektronicky, a to na daňovém portále Finanční správy Moje Daně. Do OSS se musíte registrovat nejpozději 10 dní po skončení kalendářního měsíce, za který chcete DPH přes OSS odvést. Registrace platí od následujícího kalendářního dne po elektronickém podání přihlášky nebo od data uskutečnění plnění, které v přihlášce uvedete, pokud se od data podání přihlášky liší. 

Pokud jste se do OSS registrovali už před 1. červencem 2021, začnete uplatňovat DPH v režimu OSS od 1. července 2021.

Neplátce DPH se musí nejprve přihlásit ke svému správci daně jako plátce DPH nebo identifikovaná osoba, a to prostřednictvím formuláře na portálu Moje daně. Teprve pak je možná registrace do OSS.

Zdaňovací období pro OSS je čtvrtletní, daňové přiznání musíte odevzdat do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období. První daňové přiznání v OSS proto odevzdáte nejpozději 31. října 2021.

Současně s registrací do OOS nezapomeňte ukončit své registrace k DPH v jednotlivých zemích EU. Zapojením do OOS tyto registrace automaticky nezanikají.

Čím se liší OSS od MOSS a jak se dotkne uživatelů MOSS?

Podnikatelé poskytující elektronické, telekomunikační, televizní a rozhlasové služby – tzv. TBE služby – mohou jednoho správního místa pro odvod DPH využívat už od 1. ledna 2015 prostřednictvím režimu MOSS (Mini One Stop Shop). 

Podnikatelé v MOSS budou 1. července 2021 automaticky převedeni do OSS. Registrace zůstává platná v režimu, pro který jsou registrováni – režim pro EU v MOSS automaticky přechází v režim pro EU v OSS. 

Pozor, bankovní účet pro zasílání plateb DPH bude jiný než v rámci MOSS. Účet se mění 1. července 2021 a první platba příslušná na něj bude ta za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2021.

OSS – komplikace, nebo výhoda?

OSS zjednoduší daně každému, kdo podniká na dálku s obratem převyšujícím 10 000 EUR v jiných členských státech EU. 

Přihlášení k DPH v každé zemi odbytu v EU neznamená jen komplikované účetnictví, ale také náročnou komunikaci se správci daní v těchto zemích. Obojí s OSS odpadá, redistributorem DPH do jednotlivých zemí se za vás stává Finanční úřad v ČR. Registrace do OSS tak šetří čas a redukuje firemní cash flow, a to bez ohledu na obor podnikání.

Co znamená OSS v účetnictví?

• Na fakturu pro zákazníka v jiné členské zemi EU uvedete DPH ve výši podle sazeb platných v dané zemi.

• Do daňového přiznání napíšete celkovou hodnotu uskutečněných plnění zvlášť za každý členský stát, ve kterých jsou vaši zákazníci. 

• Daň se počítá v eurech s přesností na dvě desetinná místa, pro konverzi měny se používá směnný kurz platný v poslední den zdaňovacího období, v němž se DPH odvádí.

• Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

• Když ve zdaňovacím období neuskutečníte žádné plnění, jste povinni podat nulové daňové přiznání.

• Jako uživatel OSS odevzdáváte za každé zdaňovací období pouze dvě přiznání k DPH, jedno za přeshraniční prodej Finančnímu úřadu Brno I, druhé za daně v ČR vašemu příslušnému správci daně (FÚ). 

V režimu OSS nezapomeňte:

• přičítat DPH ke zboží svým zákazníkům v zemích EU v sazbě, která je v konkrétní členské zemi stanovena

• odesílat každé čtvrtletí přiznání k DPH přes elektronický portál OSS

• vést evidenci o prodejích v EU, evidovat účastníky transakce, místo i okamžik dodání nebo poskytnutí služby

• připočítat zákazníkům v ČR DPH na zahraniční zboží s hodnotou 22 EUR, které bylo dosud od DPH osvobozeno (platí od 1. října 2021)

Nejste si v problematice DPH jistí? Přečtěte si víc v našem článku: Kdy se z vás stává identifikovaná osoba a kdy plátce DPH?

Jaké změny přinese OSS ve FAPI?

Aktuální legislativu sledujeme – jako vždy – za vás a snažíme se, aby se vás dotýkala co nejméně. Ve FAPI k žádným velkým změnám nedojde, protože aplikace nabízí možnost fakturovat v režimu MOSS. Od 1. července 2021 tak pouze v nastavení fakturace přibude k elektronickým produktům také zboží.

Máte-li u svých produktů zadán správně typ produktu, FAPI na fakturu automaticky doplní správnou sazbu DPH.

Nevíte-li si rady, jak nastavit FAPI pro OSS, zeptejte se nás na podpora@fapi.cz.

Rádi byste si k OSS zjistili něco víc? Vše podstatné se dozvíte na webu Finanční správy. Kompletní informace (v angličtině) najdete také v oficiálním průvodci, který k OSS vydala EU.

4.2/5 - (4 votes)
Tagy:
Komentáře
 1. Míra napsal:

  Docela blbost .
  Připočítávat každému DPH v daném zemi prodeje neulehčí administrativu v e- shopu ani o píď. Skryté protekcionářské opatření ničí základní myšlenku volného obchodu v EU..

  • Radim Topič napsal:

   Díky za názor. U téhle věci by asi bylo dobré oddělit legislativní požadavky (případné stížnosti prosím adresujte zákonodárcům v Bruselu a jednotlivých zemích EU) a samotný systém výběru DPH u podnikatelů, kterým daňová povinnost vznikne. Tam si naopak myslím, že OSS celý proces výrazně administrativně zjednodušuje.

 2. Tom napsal:

  Když poskytuji elektronickou službu klientům v EU. Tam je místo plnění a využití služby. Tak pokud bych překročil 10 000 EUR za kalendářní rok tak bych se přihlásil do OSS.

  Počítá se do 10 000 EUR i klienti v ČR? Klienti 3. země jsou od DPH osvobozeny co se týká elektronické služby, děkuji.

  • jan@fapi.cz napsal:

   Dobrý den, Tomáši,

   OSS se týká výhradně zemí EU. Zákazníci země, ve které má firma sídlo, se do limitu nepočítají – tzn. jste-li registrován v ČR, prodeje v rámci ČR nepočítáte.

   Využíváte-li k prodeji svých elektronických služeb a produktů FAPI, pohlídáme OSS za Vás. FAPI Vám pošle upozornění na blížící se překročení limitu. Najdete je v nabídce vpravo nahoře pod ikonkou zvonečku. Za FAPI,

   Honza

 3. Petr Dvořák napsal:

  Zdravím, měl bych dotaz, základní sazby, ale i snížené se mohou lišit o procenta, dokonce se asi najdou produkty, které v ČR jsou v základní sazbě a v EU státu ve snížené. Chci se jen ujistit, že pokud budu prodávat produkty, které jsou například v ČR v sazbě 21%m, tzn. vznikne mi v ČR nárok na odpočet, že např. v Lucembursku odvedu jen 15%, tzn. ať chci nebo nechci profituji 6% ?

  Děkuji a omlouvám se případně pokud to působí nějak spekulativně….

  Petr

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů