Jak funguje DPH – kdy se stanete plátcem a proč se vám DPH může hodit

V tomto přehledu pro začátečníky i mírně pokročilé se dozvíte, co vlastně dělá plátce DPH a proč byste se o DPH měli zajímat, i když nejste plátce.

Co je daň z přidané hodnoty

Přidaná hodnota je vklad, kterým vylepšíte vstupní surovinu: na začátku je dub a na konci židle, chmel se promění v pivo, zkušenost v dobře fungující podnik a know-how třeba ve firemní software. Vylepšený produkt nebo služba na výstupu má pochopitelně vyšší hodnotu – zohledníte v ní náklady i svou práci. A pramení z ní i váš zisk.

Ekonomicky vzato je proto přidaná hodnota hrubou marží – rozdílem mezi příjmem na vstupu a nákladem na výstupu, mezi prodejní a nákupní cenou.

Daň z přidané hodnoty je důležitým příjmem státní pokladny. Podnikatelé musí daň odvést, ale mezi sebou navzájem si ji mohou odečíst – celou DPH reálně vždy zaplatí až koncový zákazník.

Kdy se z vás stane plátce DPH ze zákona

Pravidla pro plátce DPH vyplývají v ČR ze zákona o DPH.

Každý český podnikatel je buď:

 • neplátce DPH
 • plátce DPH
 • identifikovaná osoba

Plátcem DPH v ČR se stáváte, jakmile:

 1. Váš obrat v ČR překročí 1 milion Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.
 2. Koupíte firmu od majitele, který je plátcem DPH.
 3. Zdědíte firmu po majiteli, který byl plátcem DPH.
 4. Zfúzujete s obchodní korporací, která je plátcem DPH.
 5. Jste členem podnikatelské skupiny s jednotným DIČ, která uskutečňuje zdanitelné plnění.

Je důležité vědět, že jako plátce DPH musíte finančnímu úřadu odvést DPH i z každé přijaté zálohy, přijaté zálohy se však nezapočítávají do vašeho celkového obratu, na jehož výši záleží, zda vůbec musíte být plátcem DPH. Do rozhodného ročního obratu se nezapočítávají také některá plnění osvobozená od daně.

Plátcem DPH se můžete stát i dobrovolně.

Pozor, plátcem DPH se stáváte i v případě, že se k DPH nezaregistrujete. To neznamená, že byste byli zproštěni povinnosti registrace k DPH, ale i když tuto svou povinnost zanedbáte, začne vás finanční úřad automaticky považovat za plátce DPH ke dni, kdy jste splnili zákonné podmínky.

Pokud se nezaregistrujete a nezačnete odvádět daň, hrozí vám vysoké sankce až do 5 milionů Kč. Navíc můžete přijít o velké částky, které byste si v případě včasné registrace mohli odečíst. 

Identifikovaná osoba – jak se neplátce DPH dostane snadno do problémů

Identifikovaná osoba je status, který v ČR získá neplátce DPH, když nakupuje a prodává zboží od dodavatelů se sídlem v EU nebo poskytuje služby do zahraničí i mimo EU, to za přesně stanovených podmínek. 

Pozor, jako neplátce DPH se můžete stát povinně identifikovanou osobou docela jednoduše i tam, kde to nečekáte. Typickým případem je nákup reklamy na Facebooku nebo příjem z reklam na svém webu přes Google AdSense. Stačí i to, že si vaši online službu nastreamuje jediný podnikatel na Slovensku. 

O tom, jak se neplátce DPH stane identifikovanou osobou a co z toho pro něj vyplývá, si přečtete v našem samostatném článku.

Proč se stát dobrovolným plátcem DPH – výhody a nevýhody DPH

Jako plátce DPH můžete dodávat zboží i služby neplátci a obráceně, v tom vám zákon nechává volnou ruku. Teprve na tom, kolik nakoupíte a prodáte, ale záleží, jestli pro vás bude lepší být plátce nebo neplátce. Do obratu 1 milion Kč ročně je rozhodnutí na vás.

Výhody DPH – kdy je lepší být plátce DPH

Jako plátce DPH ušetříte, když:

 • hodně nakupujete na IČO – vybavení, vstupní suroviny ad.
 • hodně obchodujete nejen v ČR, ale i v EU
 • nakupujete zboží v základní sazbě (21 %), ale vyrábíte něco, co podléhá snížené sazbě (10 nebo 15 %) – např. potraviny, knihy ad. – stát vám z cen nákladů vrátí 21 %, ale vy na výstupu zaplatíte jen 10 % nebo 15 %, i z vyšších prodejních cen se tak lépe dostanete na nulovou daň

Jako plátce DPH jste levnější a atraktivnější pro jiné plátce DPH, kteří si DPH z vámi dodaného zboží nebo služeb odečtou. Pokud mají na výběr, mohou vám dát přednost před neplátcem.

Nevýhody DPH – kdy je lepší zůstat neplátcem DPH

Proděláte nebo nevyužijete výhody odpočtu, když:

 • máte nízké náklady 
 • vašimi zákazníky jsou neplátci DPH
 • nakupujete zboží se sníženou sazbou (10 nebo 15 %), ale prodáváte zboží nebo služby se základní sazbou 21 % (například nakupujete bylinky a vysíláte o nich vzdělávací pořady)

Pro neplátce DPH jste jako plátce DPH dražší. Všem stávajícím zákazníkům musíte jako plátce DPH připočítat 10, 15 nebo 21 %. Mají-li na výběr, vyberou si dodavatele, který není plátcem DPH a může jít s cenou níž.

S DPH souvisí také náročná administrativa. Každý měsíc (nebo čtvrt roku) musíte finančnímu úřadu elektronicky odesílat daňové přiznání a kontrolní hlášení. Vše musíte být schopni vyplnit do správných řádků a správně zaúčtovat. O svém podnikání musíte vést důkladnou daňovou evidenci – to znamená uchovávat všechny přijaté i vydané doklady po dobu 10 let od vydání. 

Příklad 1: Zákazníky vašich kurzů jsou koncoví spotřebitelé – studenti a mladí lidé. Většina z nich zatím nepodniká a nejsou ani plátci DPH. Jako plátce DPH z online kurzů přiznáváte daň 21 %. Náklady na kurz jsou docela nízké, hlavním vkladem je vaše kreativita a know-how. Váš konkurent je na tom stejně, je ale neplátcem DPH. Může proto nabídnout stejným zákazníkům ceny až o 21 % nižší. A nejen to. Může jít s cenou jen o 10 % níž, pro zákazníky bude stále araktivnější, odláká vám je, a přitom vydělá ještě víc. V případě, že jsou vaši zákazníci spotřebitelé, kteří nejsou plátci DPH, může být proti vám neplátce DPH v konkurenční výhodě.

Příklad 2: Vyrábíte antistresové omalovánky. Na ty se po covidové změně zákona vztahuje druhá snížená sazba DPH 10 %. Na výrobu nakupujete služby od tiskařů v základní sazbě 21 %. Občas koupíte výtvarné potřeby a různé druhy papírů a další vybavení do kanceláře, které většinou podléhá DPH 21 %. Přestože nemáte nijak vysoké náklady ani příjmy, vaše daň na vstupu bude určitě vyšší než daň na výstupu. Registrace k DPH vám v tomto případě bude může slušně kompenzovat náklady i při nižších prodejích. 

Je dobré si spočítat, jestli to, co na DPH ušetříte, nespolkne zase vaše profi účetnictví, bez kterého se jako neplátce DPH často obejdete.

Jak funguje odpočet DPH – princip DPH 

Na vstupu nakoupíte. Dodavatel vám vystaví fakturu s cenou jako základ + DPH v procentech. Dodavateli zaplatíte a finančnímu úřadu vykážete DPH v přiznání jako závazek – jako plátce DPH máte nárok na vrácení daně na vstupu.. To, zda vám ji finanční úřad vrátí celou, její část, nebo budete DPH doplácet, závisí na dalších okolnostech. 

V případě, že ve zdaňovacím období neuskutečníte žádný prodej, nevykážete v přiznání žádnou daň na výstupu. Finanční úřad vám proto vrátí DPH na vstupu v plné výši, a vy tak vlastně získáte nakoupený předmět za cenu bez DPH (tedy např. ušetříte celých 21 % z ceny nákladu).

V podnikání je pochopitelně zvykem, že nejen nakoupíte, ale také prodáte. Pokud jako plátce DPH něco prodáte, musíte k ceně odběrateli přidat DPH. Odběratel, plátce DPH, vám ho v rámci ceny s DPH zaplatí. On sám pak bude postupovat stejně jako vy – pro něj je to daň na vstupu.

Pro vás je to DPH na výstupu, stejně jako daň na vstupu ji vyplníte do daňového přiznání („přiznáte“). Po konci zdaňovacího období zaplatíte jen rozdíl mezi DPH na výstupu a DPH na vstupu. Tento rozdíl je odpočet DPH.

V případě, že vyjde záporné číslo, jde o tzv. nadměrný odpočet – patří sem i ten případ, kdy nic neprodáte. Pak je to finanční úřad, kdo bude naopak platit vám, a to bez vyzvání v zákonné lhůtě 30 dní. Ale pozor, stát se brání proti podvodníkům, kteří chtějí odpočet zneužít, nadměrný odpočet je podezřelý a je často podnětem pro kontrolu (tzv. postup pro odstranění pochybností), která jeho vyplacení pozdrží.

Ne vždy máte nárok na odpočet DPH v plné výši. Záleží i na tom, k čemu zakoupený předmět nebo službu používáte:

 • plný odpočet – zboží na vstupu používáte výhradně pro podnikatelskou činnost, z níž plyne DPH
 • částečný – zboží na vstupu používáte nejen pro svou podnikatelskou činnost, z níž uplatňujete DPH, ale také pro jinou podnikatelskou činnost, v níž nejste plátcem DPH, nebo pro soukromou činnost – typickým příkladem je počítač, který potřebujete pro provozovnu, ale zároveň ho používáte jako osobní; v takovém případě dostanete nazpět jen část DPH, která se vypočítá koeficientem uvedeným v § 75 zákona o DPH.
 • krácený – zboží na vstupu používáte pro činnost, z níž odvádíte DPH, ale také pro plnění osvobozené od DPH (například nová podlaha pro byt, který prochází rekonstrukcí, ale je zároveň předmětem nájmu); počítá se koeficientem uvedeným v § 76 zákona o DPH.

Na odpočet daně na vstupu nemáte nárok vůbec, pokud poskytujete plnění osvobozené od DPH. Sám pojem „osvobození“ zní sice pozitivně, ale ne vždy to tak opravdu je. Daň na vstupu i výstupu je nula. Je to případ poskytování zdravotnických služeb, pronájmu, rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb, loterií, sociální pomoci ad. Kompletní seznam uvádí díl 8 zákona o DPH.

Jsme teprve na začátku, ale už asi sami vidíte, že výpočet DPH není vždy tak jednoduchý, mnohdy je lepší svěřit ho šikovným účetním.

Víte, jaká sazba DPH platí pro vaše podnikání?

V ČR jsou tři sazby DPH aplikované podle typu zboží a služeb, se kterými obchodujete. Běžně můžete fakturovat současně služby i zboží s různými sazbami, na faktuře ale musíte vše podrobně a zvlášť rozepsat.

Základní sazba 21 %


Základní sazba DPH 21 % platí pro všechny služby a zboží, pro které není stanovena první nebo druhá snížená sazba, tedy také pro online i offline kurzy, školení, webináře i další elektronické služby.

První snížená sazba 15 %

Do první snížené sazby DPH spadají potraviny, nealkoholické nápoje, brožury, letáky a tištěné zboží, rostliny a semena, krmivo pro zvířata, dětské sedačky, zdravotnické potřeby, palivové dřevo, ubytovací služby, fitness centra a další podle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 k zákonu o DPH.  

Druhá snížená sazba 10 % – 

Druhá snížená sazba DPH se vztahuje na knihy, e-knihy, audioknihy, kadeřnické služby, opravy obuvi, péči o děti, směsi pro bezlepkovou dietu, kojeneckou výživu, úklid, stravovací služby a další podle Přílohy 2aPřílohy 3a k zákonu o DPH.

Povinnosti plátce DPH v ČR

Co vás jako plátce DPH v ČR ještě čeká kromě placení daní? 

Musíte se:

 • registrovat se na finančním úřadě elektronicky do 15. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vám vznikla povinnost nebo jste se rozhodli stát plátci DPH, k registraci připojte jako přílohy smlouvy, informace o majetku, účetnictví, úvěrech a především váš podnikatelský záměr – ten vypište formou motivačního dopisu – výrazně tak registraci urychlíte
 • podávat přiznání k DPH (DAP DPH) – elektronický výkaz plátce DPH odesílaný vašemu finančnímu úřadu – nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po zdaňovacím období, které je první tři roky vždy měsíční
 • podávat kontrolní hlášení – elektronický formulář, který podáte vždy do 25. dne měsíce následujícího po zdaňovacím období společně s přiznáním k DPH, formulář je podrobnější než daňové přiznání, právnické osoby ho musí podávat každý měsíc, fyzická osoba se může rozhodnout, zda ho chce podávat jednou za měsíc nebo jednou za tři měsíce
 • vystavovat odběratelům daňové doklady podle pravidel
 • vést daňovou evidenci – pro účely DPH to znamená uchovávat veškeré doklady o zdanitelných plněních po dobu 10 let od vydání, a to i v případě, že na ně neuplatňujete nárok na vrácení
 • odvádět DPH – platit vyměřenou daň, vždy do 25. dne měsíce následujícího po zdaňovacím období (typicky předcházejícím měsíci), a to i ze záloh
 • ručit za nespolehlivé plátce – finanční úřad nezajímá, jestli je váš dodavatel spolehlivý nebo ne, pokud je dodavatel vedený v registru plátců jako tzv. nespolehlivý plátce, prodává zboží za neobvykle nízkou cenu nebo mu platíte ve virtuální měně, ručíte za jeho DPH – to znamená, že pokud ji neovede, musíte DPH odvést finančnímu úřadu ze svého místo něj

Chcete si výrazně usnadnit fakturování?

Netopte se ve fakturách, když se vám o ně může starat někdo jiný. A teď nemluvíme o drahých účetních. FAPI je aplikace stvořená pro potřeby on-line podnikatelů, která se o celou objednávku postará za vás.

 • Fakturu k objednávce vytvoří automaticky,
 • označí ji jako zaplacenou ve chvíli, kdy peníze dorazí na účet,
 • připomene se opozdilcům s fakturou po splatnosti,
 • odešle hlášení k EET,
 • neplátce DPH upozorní, když se jejich obrat přiblíží k limitu pro registraci.

Ať už na internetu prodáváte cokoliv, pamatujte, že to nemusíte dělat sami. Zkuste si FAPI na 14 dní zdarma a sami uvidíte, kolik času vám ušetří.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů