NOVINKY VE FAPI

Aktualizace

Co nového jsme pro vás ve FAPI udělali

12/2021

 • přidaný alerty pro neúspěšné akce po uplatnění voucheru
 • přidaná podpora pro ThePay API verze 2

11/2021

 • přidaná podpora pro import SEPA plateb
 • přidán export do Zásilkovny

10/2021

 • přidání funkce zkopírovaní telefonního čísla nebo emailu do schránky
 • přidání akce po uplatnění voucher přidat kontakt do SmartEmailingu

9/2021

 • přidání platební metdoy platímpak platební brána ComGate
 • možnost zrušit zobrazení nástěnky a statistik pro uživatelský přístup

8/2021

 • částečné úhrady (inteligentní párování plateb)

7/2021

 • přehled objednávky (stránka se základními informacemi o objednávce s možností její úhrady)
 • vylepšené zadávání souhlasů v prodejním formuláři

6/2021

 • možnost zadání platebních údajů z karty přímo v  prodejním formuláři (pouze platební brána Stripe)

5/2021

4/2021

1/2021

 • implementace legislativy související s brexitem (Spojené království je z hlediska fakturace a DPH tzv. třetí zemí)

12/2020

 • zvýšení bezpečnosti (po založení účtu FAPI se nezasílají přístupové údaje, ale jen odkaz na vytvoření hesla)
 • rozšířené nastavení produktu (možnost zadat u produktu doplňující údaje jako např. kód produktu, účetní kód, předkontaci apod.)
 • přidán zástupný symbol pro datum vystavení faktury do šablon zprávupomínek

11/2020

 • pohodlné vkládání zástupných symbolů do šablon zprávupomínek
 • přidána platební metoda Apple Pay (platební brána GoPay)
 • rozšíření formátu filtru podle čísla faktury, resp. variabilního symbolu (je možné zadat rozsah nebo více hodnot oddělených čárkami)
 • podpora španělštiny v prodejních formulářích a vystavovaných dokladech
 • podpora pro prodej voucherů
 • zobrazení použitého slevového kódu v detailu faktury

10/2020

 • rozšíření exportu faktur do Money S3 (kód předkontace a střediska, režim MOSS, vazba na původní doklad u opravného daňového dokladu)
 • filtrování podle částky na desetinná místa v přehledu faktur
 • možnost zadání množství na desetinná místa při ruční fakturaci
 • filtrování a řazení přehledu prodejních položek
 • možnost fitrování faktur (a jejich export) podle prodejní položky

9/2020

 • podrobné logování změn provedených na faktuře
 • uživatelská úprava vzhledu u nového vzhledu prodejního formuláře
 • nastavení zobrazovaných polí u nového vzhledu prodejního formuláře
 • nastavení formátu zobrazení některých údajů v prodejním formuláři (počet sloupců, dlaždice vs. přepínače)
 • podpora francouzštiny a čínštiny v prodejních formulářích a vystavovaných dokladech
 • přidání zástupného symbolu pro částku bez DPH do šablon zpráv a upomínek

8/2020

6/2020

4/2020

3/2020

2/2020

1/2020

 • podpora italštiny a portugalštiny v prodejních formulářích a vystavovaných dokladech
 • filtr podle způsobu platby v přehledu a exportu faktur
 • parametr 'account' v nastavení platební brány ComGate (nastavení bankovního účtu pro převod plateb)
 • přidání platební metody Twisto Pay