Kdy se z vás stává identifikovaná osoba a kdy plátce DPH?

DPH je zkratka, která děsí nejednoho tuzemského podnikatele. Za chybné nastavení, či dokonce neplacení daně z přidané hodnoty vám hrozí dosti vysoké pokuty. Proto je dobré vědět, kdy se vás jako prodejce povinnost odvádět DPH týká. A tomu se zde budeme věnovat.

Kdo je identifikovaná osoba?

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění (mezi státy EU). Oproti klasickému plátci DPH nemá nárok na odpočet DPH. Takže nakoupené služby či zboží ze zahraničí tzv. dodaňuje. Zjednodušeně řečeno v České Republice zůstává neplátcem.

V případě, že už plátcem DPH jste, nemůžete se stát i identifikovanou osobou.

Identifikovanou osobou se stáváte když…

 1. Koupíte si z jiného členského státu EU zboží, jehož celková hodnota přesahuje 326 000 Kč za rok.
 2. Přijmete službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která v tuzemsku nemá sídlo ani provozovnu. Jde např. o nákup zahraniční aplikace nebo reklamy na sociálních sítích – takže ano, Facebookovou reklamu opravdu musíte danit.
 3. Bylo vám dodáno zboží s instalací, nebo s montáží. Do této kategorie patří také dodání zboží soustavami, nebo sítěmi od osoby z jiného členského státu Evropské Unie, nebo ze třetí země mimo EU bez ohledu na částku.
 4. Poskytli jste služby s místem plnění v jiném členském státě Evropské Unie (netýká se služeb, které jsou v jiném státě EU od daně osvobozeny). Sem spadají případy, když například prodáte e-book zahraničnímu podnikateli.

Identifikovanou osobou se stáváte v den, kdy vám vzniklo související plnění, tj. kdy vaše přeshraniční nákupy přesáhnou hranici 326 000 Kč, kdy vám přijde faktura za reklamu nebo prodáte kurz podnikateli na Slovensku.

Co vás čeká, když se stanete identifikovanou osobou?

Do 15 dnů od některé ze zmíněných situací podejte přihlášku k registraci identifikované osoby. Vyřídíte to na finančním úřadě nebo přes elektronický formulář daňového portálu Finanční správy, kde budou chtít vědět vaše:

 • rodné číslo,
 • číslo účtu,
 • počet tržeb za posledních 12 měsíců
 • a přehled výdělků za poslední tři roky.

Přiznání daně a další povinnosti

Při tuzemských transakcích fungujete jako neplátce DPH. Když vám ale přijdou peníze ze zahraničí, platíte DPH. Daňové přiznání podává IO pouze tehdy, pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň. Nulové daňové přiznání nemusíte podávat. Zdaňovací období je 1 měsíc. 

Zároveň podáváte souhrnné hlášení – do 25 dní od měsíce, kdy jste poskytli službu do zahraničí. Souhrnné hlášení se podává pouze elektronicky.

Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává.

Zrušení registrace

O zrušení registrace identifikové osoby můžeme požádat, jestliže:

 1. vám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nám nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení (v souvislosti s poskytnutými službami),
 2. jste v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč,
 3. jste přestali vykonávat ekonomickou činnost.

Kdo se musí stát plátcem DPH?

Plátcem DPH je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který vykonává ekonomickou činnost a jeho obrat za 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhl částku 1 000 000 Kč. Plátcem se stáváte prvním dnem druhého měsíce po překročení obratu.

Obrat je součtem částek, které jste získali za tato plnění:

 • poskytnutí služby,
 • prodej zboží,
 • pronájmy,
 • finanční příjmy,
 • převod nemovitosti atd.

Místo těchto plnění je v tuzemsku.

Chcete být dobrovolný plátce DPH?

Uvažujete o dobrovolné registraci, protože si myslíte, že to pro vás bude výhodnější? Než se vydáte na finanční úřad, vše si dobře promyslete a hlavně pečlivě spočítejte.

Důvody dobrovolné registrace:

 • Vaši zákazníci jsou převážně plátci DPH – v tomto případě je obecně výhodnější být taky plátcem.
 • Vaše výdaje převyšují příjmy – vznikl vám tzv. nadměrný odpočet. Co to znamená? DPH, které jste zaplatili při nákupu materiálu nebo zboží od dodavatele, převyšuje DPH ze zboží, které jste prodali vašim zákazníkům. V tomto případě dostanete od státu zpět částku, o kterou se tyto dvě DPH liší.
 • Máte rozdílné sazby DPH při nákupu a prodeji – konkrétně, pokud se na zboží od dodavatele uplatňuje zvýšená sazba DPH a na zboží, které následně prodáváte svým zákazníkům, snížená sazba DPH.
 • Často nakupujete zboží v zemích mimo EU – plátce DPH, který zboží nakupuje z třetí země, totiž nakupuje bez daně a zboží pouze uvede v přiznání k DPH. 

Kdy je registrace naopak nežádoucí?

Někdy se plátcem DPH naopak nevyplatí být. Jde v zásadě o tyto dva případy:

 1. Vašimi zákazníky jsou koncoví spotřebitelé. Většina vašich zákazníků tedy nejsou plátci DPH. V tomto případě se vám také vyplatí být neplátce.
 2. Týká se vás druhý případ rozdílu DPH při nákupu a prodeji. Na zboží nakupované od dodavatele se uplatňuje snížená sazba DPH a na zboží prodávaném zákazníkům zvýšena sazba DPH.

OSVČ a DPH

Pro drobné živnostníky může být registrace k DPH velmi nepříjemná, protože výrazně zvyšuje jejich povinnou administrativu.

Pokud jste plátcem DPH, musíte:

 • Vystavovat daňové doklady pro odběratele.
 • Vést evidenci pro daňové účely.
 • Podávat přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení
 • Hlídat si termíny pro podání daňového přiznání.

Zdaňovací období

Zdaňovací období se liší na základě výše obratu za předcházejících 12 měsíců:

 • Nižší než 10 milionu Kč – zdaňovací období bude čtvrtletí.
 • Vyšší než 10 milionu Kč – zdaňovací období bude měsíc (při zahájení podnikání se stáváte 1 rok měsíčním plátcem, změnit zdaňovací období můžete až následující rok)
 • Daňové přiznání (a také hlášení) musíte podat vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Kontrolní hlášení k DPH

Od roku 2016 mají plátci DPH povinnost podávat jednou za měsíc, nebo čtvrtletí, kontrolní hlášení.

U fyzických osob je zdanitelné období shodné se zdanitelným obdobím pro DPH, u právnických osob je zdanitelným obdobím jeden měsíc.

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání. Jsou to ve své podstatě kontrolní výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách.

Podání  přiznání k DPH a kontrolnímu hlášení

Vše se podává elektronicky – přiznání i hlášení. Nezapomeňte, že přiznání k DPH podáváte za každé zdaňovací období, a to i v tom případe, že jste neměli žádné zdanitelné plnění!

Činnosti, které jsou od DPH osvobozeny, se dělí do dvou skupin:

 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet (poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční a penzijní činnosti, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a dodání zdravotního zboží, provozování loterií, sociální pomoc atd.)
 • Osvobození od daně s nárokem na odpočet (vývoz zboží, dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, přeprava osob, poskytnutí služby do třetí země atd.)

Jak zrušit registraci k DPH?

Zrušit registraci k DPH můžete, splníte-li dvě podmínky:

 1. Nesmíte překročit obrat 1 000 000 Kč.
 2. Musí uplynout alespoň rok ode dne, kdy jste se stali plátcem.

V případě, že tyto podmínky splňujete, pošlete elektronicky žádost o zrušení registrace, ve které uvedete důvod.

Jak zjistit, že je někdo plátce DPH?

Základní databází plátců DPH je celostátní registr plátců DPH, který najdete na stránkách Ministerstva financí České Republiky. V tomto systému je třeba zadat jeho DIČ.

Hledat můžete také v registru ARES (není zaměřený pouze na plátce DPH). Právnické osoby vyhledáte podle jejich obchodního názvu firmy, nebo identifikačního čísla (IČO). Fyzické osoby vyhledáváte podle jména.

Vše lze dohledat v Zákoně č. 235/2004 Sb. – Zákon o dani z přidané hodnoty

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů