Identifikovaná osoba – případy, kdy musí i neplátce odvádět DPH

Podnikat můžete jako plátce nebo neplátce DPH. Co to znamená a na co si přitom dávat pozor, o tom už jsme psali jinde. Třetí možností, která podnikatele často zaskočí, je tzv. identifikovaná osoba

Trochu záhadně znějící nálepka hrozí každému, kdo: 

 1. prodává nebo nakupuje zboží a služby v zahraničí. 
 2. inzeruje na sociálních sítích, 
 3. zpřístupní svůj web pro reklamy 

Co vám tato nálepka přinese? Jak už asi tušíte, především další povinnosti. Jako identifikovaná osoba se musíte registrovat a odevzdávat tzv. souhrnné hlášení a přiznání k DPH

Problematika si žádá trochu soustředění, projděme si ji proto pomalu krok za krokem.

Kdy se podnikatel stane identifikovanou osobou

Stručně řečeno – když je neplátce DPH a obchoduje se zahraničím. Je to ale složitější: zákon totiž rozlišuje, zda jde o službu, nebo o zboží, o EU, nebo o třetí země a bazíruje i na dalších detailech. Na to, abyste se stali identifikovanou osobou, stačí i jediná transakce – úplně stačí, když třeba prodáte svůj e-book podnikateli ze Slovenska.

Typické situace, kdy se z vás stane identifikovaná osoba:

 • inzerujete na Facebooku (nákup služby od poskytovatele se sídlem v zahraničí)
 • inzerujete s Google AdWords (nákup služby od poskytovatele se sídlem v zahraničí)
 • zpřístupníte svůj web nebo blog reklamě (Google AdSense)
 • platíte si zahraniční internetové nebo e-mailové šablony a nástroje (WordPress, Wix, Canva, Figma, MailChimp…)
 • prodáváte e-booky do EU (podle zákona jde v tomto případě o službu, nikoliv o zboží)
 • využíváte placené zahraniční licenční služby (fonty, pluginy, Adobe…)
 • platíte si účet v zahraniční fotobance
 • poskytujete pronájem přes airbnb.com nebo booking.com apod. (zahraniční firmy, které za prostředkování účtují provizi)
 • objednáte vybavení ze zahraničí, které vám technici firmy přijedou nainstalovat do vašich kanceláří v ČR

Při nákupu těchto služeb uvedete DIČ a od dodavatele dostanete fakturu bez DPH. To je rozdíl oproti tomu, když stejné služby zakoupíte jako soukromá osoba, kdy při registraci podnikatelské údaje neuvedete a cenu dodavateli zaplatíte včetně DPH.

Jako soukromá osoba můžete stejné služby zakoupit, i když podnikáte, pokud ovšem neslouží vašemu podnikání – pak je jednoduše zaplatíte jako soukromá osoba a DPH neřešíte. Bezplatné služby můžete i pro podnikání užívat bez omezení.

Identifikovanou osobou se nikdy nemůže stát plátce DPH – jeho povinnosti vůči zahraničním podnikatelům jsou už zahrnuty v povinnostech plátce DPH. 

A teď oficiálně a souhrnně

Jako neplátce DPH se stanete identifikovanou osobou, jakmile:

1. Dodáte službu podnikateli se sídlem v jiném členském státě EU.

 • nejčastěji v případě online konferencí, online kurzů, při poradenské a konzultační činnosti, dodání software apod. 
 • netýká se to služeb, které jsou ve státě dodání osvobozeny od daně

2. Na IČO nakoupíte službu od dodavatele se sídlem kdekoliv mimo ČR.  

 • sem patří i nákup reklamy na sociálních sítích nebo Google Ads, e-booků, účet v zahraničních fotobankách, které zákon považuje za službu, a podobně…

3. Na IČO nakoupíte zboží z jiného členského státu EU za více než 326 000 Kč bez DPH za rok nebo alkohol, pohonné hmoty nebo nový dopravní prostředek od plátců DPH v libovolné hodnotě. (Výjimkou je tzv. třístranný obchod v EU.)

4. Na IČO koupíte od subjektu se sídlem mimo ČR zboží nebo službu, která vyžaduje instalaci nebo je dodávaná sítí nebo soustavou sítí (např. počítačový systém, plyn).

5. Dodáváte službu nebo zboží do jiného členského státu EU a registrujete se do OSS – více se dočtete v našem článku o OSS.

6. Jste plátcem DPH, přerušíte podnikání a necháte se vyškrnout ze seznamu plátců DPH – stáváte se pak identifikovanou osobou přechodně, a to na další kalendářní rok.

Záleží tedy na tom, jestli obchodujete se zbožím nebo se službami, jestli prodáváte nebo nakupujete a jestli jsou vaši obchodní partneři z EU nebo ze zemí mimo EU.

Zboží: Pokud nakupujete nebo prodáváte zboží v EU, musíte si hlídat limity nákupu i prodeje. Pokud nakupujete nebo prodáváte zboží mimo EU, identifikovaná osoba se vás vůbec netýká.

Služby: Pokud poskytujete službu do zahraničí, stanete se identifikovanou osobou pouze v případě, že je váš zákazník z EU. Pokud službu ze zahraničí sami zakoupíte, stáváte se identifikovanou osobou kdykoliv – bez ohledu na to, zda je z EU nebo třeba z USA.

POZOR! Zboží digitální povahy, jako je např. e-book, se považuje za službu. Při nákupu a prodeji e-booků nebo online kurzů z EU na IČO se proto stanete identifikovanou osobou.

Podrobnosti i výjimky najdete v § 6–10 zákona o DPH. 

Identifikovanou osobou se v případě nákupu zboží z jiných členských států v EU v hodnotě přes 326 000 Kč stávají i právnické osoby (společnosti) nepovinné k dani – typicky jsou to neziskové organizace. 

Příklad 1: Jste neplátce DPH, máte web na WordPressu a standardní hosting od českého provozovatele. Šablona zdarma ale nevyhovuje vašim nárokům, proto se web rozhodnete vylepšit placenou verzí s pluginy. Začnete využívat placené služby dodavatelů se sídlem mimo ČR, stáváte se proto identifikovanou osobou. 

Když si na úpravu stejného webu najmete programátora, bude záležet na tom, kdo bude správcem placené licence. Pro účely identifikované osoby je důležité, komu platíte. Pokud vám bude za práci vystavovat fakturu pouze váš český správce webu, který si pronájem šablony s WordPressem vyřeší na vlastní triko, identifikovanou osobou se nestanete. 

Příklad 2: Chcete rozšířit povědomí o své značce, vytvoříte proto reklamní kampaň na Facebooku. Protože nejste plátcem DPH, musíte se hned po prvním inzerátu do 15 dnů zaregistrovat jako identifikovaná osoba. Facebook vám oproti faktuře s vaším DIČ naúčtuje nižší cenu (bez DPH). 21 % z částky, kterou zaplatíte Facebooku, vám bude poté doměřeno jako daň. Transakci uvedete v přiznání k DPH a daň zaplatíte.

Příklad 3: Pracujete jako programátor. Máte vlastní, zakoupený software i hardware, žádné platformy si nepronajímáte. Když dodáte herní komponenty americkým odběratelům, identifikovaná osoba se z vás nestane – vaši zákazníci totiž nejsou v EU.

Příklad 4: Jste neplátce DPH a podnikáte jako výrobce historických kostýmů. V Německu pro svou práci zakoupíte profesionální šicí stroj v přepočtu za 202 300 Kč (170 000 Kč bez DPH), nic dalšího pro své podnikání nepořídíte. Cena je nižší než limit, proto nakoupené zboží nepodléhá DPH v ČR a identifikovanou osobou se nestanete. 

Jako neplátce DPH ale v takovém případě zaplatíte cenu za stroj včetně DPH vyčísleného německým prodejcem – 202 300 Kč. V podnikání se vám daří a dalším rokem služby rozšíříte – nakoupíte další dva speciální stroje na čalounění a okrasné vyšívání. Protože cena kusu bez DPH je 170 000 Kč, cena dvou už dohromady překročí zákonný limit 326 000 Kč. Obchodník vás nechá zaplatit stroje bez DPH, cena je pro vás tedy nižší, ale v ČR se musíte registrovat jako identifikovaná osoba a finančnímu úřadu doplatit DPH.

Identifikovaná osoba se z vás stane pouze pro účely vašeho přeshraničního podnikání. V ČR zůstáváte i nadále neplátcem DPH (tedy za předpokladu, že stále nepřekročíte limit 1 milionu Kč obratu a nenaplníte ani další podmínky plátce DPH). 

5 povinností identifikované osoby – 5P

 • Přihlásit se
 • Podávat přiznání
 • Podávat hlášení
 • Platit DPH
 • Psát na faktury mimo EU DIČ

1. Přihlásit se – registrace

Na finančním úřadě se musíte zaregistrovat do 15 dní od data, kdy jste poskytli první službu, dodali nebo nakoupili první produkt, kterým jste splnili podmínky identifikované osoby.

POZOR! Finanční úřad vás za identifikovanou osobu bude považovat i v případě, že se nezaregistrujete. Není to tedy tak, že byste se opomenutím registrace mohli svým povinnostem vyhnout – naopak: hrozí vám sankce a procenta podle daňového řádu.

Registrujete se elektronicky přes daňový portál Finanční správy. Scrollujte dolů až na položku „Registrace“, kde vyberte hned první řádek – „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1. 1. 2015“. Ve formuláři, který se otevře, klikněte ve sloupečku vpravo na „Průvodce“ – ten vás registrací provede.

2. Podávat přiznání k DPH 

Přiznání k DPH je typizovaný formulář, který slouží jako informace o vašem daňovém plnění. Odevzdávat ho musíte výhradně elektronicky přes portál Finanční správy – hned druhý formulář seshora („Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2011“).

Přiznání k DPH musíte podat vždy do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vám vznikla daňová povinnost. Na rozdíl od plátců DPH podáváte daňové přiznání jen za ty měsíce, ve kterém máte daňovou povinnost – nulové přiznání nepodáváte. 

Daňová povinnost vzniká identifikované osobě pouze v těchto případech:

• nakoupíte zboží z jiného členského státu EU

• přijmete službu od dodavatele, který nemá sídlo v ČR

• nakoupíte zboží v rámci třístranného obchodu EU

• koupíte nový dopravní prostředek dovezeného do ČR z jiného státu

• teoreticky také kdykoliv, kdy omylem vystavíte doklad s vyčíslenou DPH – jako identifikovaná osoba na své faktury DPH nikdy neuvádějte

Zjednodušeně řečeno vám povinnost přiznat a zaplatit DPH vznikne pouze tehdy, když něco koupíte a zaplatíte za to (na vstupu). To, co někdo zaplatí vám, a co vy fakturujete (na výstupu), musíte sice uvést v souhrnném hlášení, ale neplatíte z toho DPH – přizná a zaplatí ji váš zákazník ve své zemi. 

Za měsíc, ve kterém dodáte službu zákazníkům mimo ČR, ale nic od nikoho ze zahraničí nenakoupíte, vyplníte pouze souhrnné hlášení. Přiznání k DPH neodevzdáváte a daň neplatíte. 

Příklad 1: Slovenská IT firma pro vás vyvinula speciální firemní appku. Za své služby vám vystaví fakturu bez DPH. Daňová povinnost přiznat a odvést DPH je na vaší straně. Vypočítáte ji podle českých sazeb (21 %) v přiznání k DPH a zaplatíte finančnímu úřadu. 

Příklad 2: Slovenská firma si u vás objednala sérii vzdělávacích kurzů. Vystavíte ji fakturu na částku bez DPH, povinnost přiznat a uhradit DPH vám nevzniká. Transakci ale musíte uvést v souhrnném hlášení, které za měsíc, ve kterém plnění proběhlo, vyplníte a odevzdáte.

Příklad 3: Umožnili jste Google AdSense umístit na svůj web reklamy a za to jste od Googlu získali jistý příjem. Příjem uvedete v souhrnném hlášení, které pošlete na finanční úřad. Přiznání k DPH odesílat nemusíte, z příjmu od Googlu vám nevznikla povinnost DPH – Google si svou DPH zaplatí v Irsku.

3. Podávat souhrnné hlášení 

Souhrnné hlášení je typizovaný formulář, který slouží jako podrobnější přehled o vašich daňových transakcích.

Vyplňujete ho pouze za ten měsíc svého podnikání, ve kterém dodáte službu (pozor, zboží se to netýká) odběrateli povinnému k DPH v EU. Podobně jako daňové přiznání, ani souhrnné hlášení nepodáváte, pokud je nulové, tedy pokud jste žádnou službu do EU v daném měsíci nikomu neposkytli. 

V praxi tak můžou nastat měsíce, kdy jako identifikovaná osoba podáváte pouze daňové přiznání, nebo naopak pouze souhrnné hlášení, anebo daňové přiznání i souhrnné hlášení současně, podle toho, zda službu právě odebíráte nebo dodáváte.

Souhrnné hlášení podáváte elektronicky prostřednictvím formuláře finanční správy, tentokrát je to třetí položka v seznamu s názvem „Souhrnné hlášení VIES“.

Na rozdíl od plátce DPH identifikovaná osoba nepodává tzv. kontrolní hlášení.

4. Platit DPH

Na základě svého přiznání k DPH pak zaplatíte státem vyměřenou daň. 

5. Psát na faktury DIČ 

DIČ pište jen na faktury, které vystavujete do zemí EU mimo ČR.

Identifikovaná osoba nemá právo na odpočet DPH, i když ho musí zaplatit. Za určitých okolností pro vás proto může být výhodnější zaregistrovat se dobrovolně jako plátce DPH – služby pro vás pak mohou být levnější. 

Fakturace identifikované osoby 

Faktura přijatá / zákazník mimo ČR

Faktura od vašich dodavatelů ze zemí mimo ČR musí obsahovat:

 • částku bez DPH
 • vaše DIČ
 • měla by obsahovat i poznámku: „Přenesená daňová povinnost, daň odvede zákazník. / Reverse charge applicable.“

Pokud dostanete fakturu na částku včetně DPH, někdy navíc ještě se sazbou cizího státu, vraťte ji a nechte si ji opravit – DPH byste totiž jinak platili dvakrát – svému dodavateli i finanční správě v ČR. Přijatou částku přiznáte v daňovém přiznání a podle příslušné sazby je vám na jeho základě vyměřena česká DPH. Tu pak uhradíte.

Faktura vystavená / dodavatel mimo ČR

Má podobu běžné faktury neplátce DPH. DPH zde neuvádějte, jinak by se fInanční úřad mohl domnívat, že vám vznikla daňová povinnost. Do poznámky uveďte: „Přenesená daňová povinnost, daň odvede zákazník. / Reverse charge applicable.“

Faktury přijaté a vystavené v ČR

Pro české dodavatele i odběratele zůstáváte neplátcem DPH, vaše faktury jsou běžné faktury neplátce DPH.

Status identifikované osoby může zrušit jen finanční úřad (váš správce daně), a to na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě vaší žádosti, kterou můžete podat, pokud vám po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců nevznikla povinnost přiznat daň nebo podat souhrnné hlášení, nebo v dalších případech podle § 107a zákona o DPH.

Registrace identifikované osoby zaniká automaticky, když se stanete plátcem DPH, nebo když ukončíte svou podnikatelskou činnost.

Podrobnosti najdete v zákoně o DPH č. 235/2004 Sb.

5/5 - (4 votes)
Komentáře
 1. Olina Kratka napsal:

  Preji pekny den, pokud to dobre chapu, kdyz budu fakturovat v ramci EU za poskytovani sluzeb a subjekt v jine zemi EU neni platcem DPH (exempt), tak se nestavam indetifikovanou osobou a tudiz nefakturuji cenu s DPH a nepodavam zadne hlaseni? Dekuji Olina.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů