Jak na prompty v chatGPT?

Prompty, česky příkazy, jsou v komunikaci s chatGPT textová zadání, kterými vyjadřujeme to, co chceme po daném nástroji zpracovat.

Kvalita takového promptu může významně ovlivnit úspěšnost konverzace a šanci na rychlé získání ideálního výsledku.

Dobře definované prompty zajistí, že konverzace se bude se týkat témat, která vás jako uživatele zajímají, resp. která chcete po chatGPT konkrétním způsobem zpracovat.

Obecně je dobrou praxí vyhnout se zadávání promptů pomocí složitého, nebo nejednoznačného jazyka. Nepoužívejte dlouhá souvětí, nepoužívejte nadsázky a metafory.

Buďte v zadávání promptů co nejkonkrétnější. Pokud používáte odborné nebo slangové termíny, vysvětlete je.

Nezadávejte do promptů nesouvisející témata, naopak se držte co nejblíže hlavnímu tématu. Pokud se doptáváte a nebo upravujete zadání, držte se pořád ve stejném oborovém kontextu.

Pár příkladů zavádějících promptů:

Pomůžeš mi s překladem textu?

Jaké je dnes počasí?

Kolik větví má strom?

Co si lidé myslí o mimozemšťanech?

Jak vypadají prompty?

Každý prompt se skládá z jedné a více částí:

 1. CO – tím definujeme téma. Zadává se jedním a více slovy, klidně i mnoha odstavci.
 2. JAK / JAKÝ – jakým způsobem se má dané téma zpracovat:
  • může jít o způsob komunikace – laicky, stručně, vtipně,
  • jazykový překlad – v němčině, ve smyšleném jazyce,
  • formátování výstupu – jako graf, tabulka, v markdown formátu,
  • přizpůsobení délky odpovědi pevnému limitu – jako facebook post, jako blogový článek o 2500 znacích apod.
 3. JAKO KDO – persona, kterou chceme použít pro vytvoření odpovědi. Pokud neurčíme žádnou vlastní, tak odpoví výchozí Persona chatGPT. Personou se dá ve velkém rozsahu ovlivnit mnoho věcí najednou. Podrobněji si to můžete pročíst zde.
 4. KOMU / ČEMU – část obdobná jako bod č. 2, ale hodí se pro upřesnění cílové skupiny, které má výstup sloužit, něco vysvětlit, atd.

Když použijeme jen jedinou část promptu a ostatní vynecháte, tak chatGPT odpoví ve stylu encyklopedie.

Je jedno, zda se zeptáte na CO (počasí) nebo JAKÝ (slunečné), získáte odpověď jako ze slovníku. Odpověď navíc jen popíše význam daného slova. Výsledek také bude často v angličtině, protože výchozí Persona chatGPT je anglicky píšící.

jednoslovný prompt
jednoslovný prompt

Ideální prompt schematicky

Udělej ÚKOL ____ jako bys byl tato PERSONA _____ a výsledek udělej ve FORMÁTU ______

ÚKOLY

Napiš osnovu článku na téma

Odepiš na email

Přelož text do němčiny

Oprav gramatické chyby

Shrň text do odrážek

PERSONA

Marketingový specialista

Podnikatel

Odborný konzultant

Novinář

Spisovatel

FORMÁT

HTML

graf

tabulka

Markdown

.txt soubor

S jakými prompty začít pracovat?

Předně je potřeba si říct, že možnosti promptů jsou nekonečné. Těžko se vybírá jen pár, které byste určitě měli vyzkoušet, protože variabilita je opravdu obrovská.

Co určitě můžeme doporučit, je vytvořit si vlastní personu. Tedy široce a detailně popsanou osobnost, kterou chcete použít pro vytvoření výstupu. S její pomocí sjednotíte styl komunikace, složitost jazyka a hlavně vhodně omezíte typ dat, která chatGPT prochází, když tvoří odpověď (například může vynechat méně kvalitní data z diskuzí nebo cizojazyčných zdrojů).

O vhodné typy promptů pro pracování určitého tématu také můžete požádat samotný chatGPT. Stačí když jej podrobněji seznámíte se zadáním a pak požádáte o návrh vhodných promptů, které se hodí pro uvažovaný výsledek. Například:

„Připrav seznam 10 promptů, které výše uvedený článek shrnou do menšího rozsahu, opraví gramatické překlepy, nahradí odborné výrazy jednoduššími a zajistí, že bude výsledek čitelný i pro publikum mezi 10 až 14 lety věku.“

Ukázka promptů, které si necháme připravit s pomocí chatGPT krátkým zadáním úkolu, tématu a cílové skupiny:

Nejčastější typy promptů

Každý z níže popsaných promptů je jen obecný příklad. Navzájem je můžete libovolně kombinovat, upřesnit je podle potřeby, poskytnout chatGPT praktickou ukázku pro kontext jaké zadání má dodržet apod.

Tvořivé prompty

Tyhle příkazy obvykle používáme při přípravě rozsáhlejších témat, nebo jako prvotní přípravu pro specifický úkol. Vytvořit si můžeme osnovu budoucího článku na zadané téma, zpracovat si intinerář poznávacího výletu, nebo vygenerovat různé varianty reklamních textů.

Výstupy z tvořivých promptů se dají snadno dále zpracovat pomocí dalších promptů.

Shrnující prompt

Takové typy příkazů, které mají konkrétním způsobem zpracovat předložený text tak, aby splňoval zadaná kritéria. Prompt může být velmi specifický a měnit způsob, jak má shrnutí vypadat.

Příklad:

Shrň článek jako LinkedIn příspěvek, kde je limit maximálně 3000 znaků. Vynechej obecné fráze, zachovej odborná slova. Souvětí a věty s více jak 20 slovy zkrať.

Vysvětlující prompt

Tenhle typ příkazu se hodí pro ebooky, knížky, články nebo vzdělávací kurzy. Použijete jej pro rozvinutí základního tématu, které chatGPT podle zadaného promptu dál rozepíše a vysvětlí. Doporučujeme kombinovat s vlastní personou, nebo aspoň opravdu podrobně popsat cílovou skupinu. Výsledný text se tím značně promění.

Příklad:

Jsi odborníkem na výrobu papíru. Máš dlouholetou praxi v papírně, rozumíš recyklaci papíru, chemickým procesům při jeho výrobě. Mluvíš a píšeš spisovně česky, umíš i velmi složitá témata vysvětlovat tak, aby je pochopil i laik.

Popiš zadanou základní strukturu článku [zde vložíme základní osnovu] na téma [připravíme vhodný nadpis]. Každý nadpis a podnadpis rozepiš do vysvětlujícího odstavce o 5 až 10 větách, kde podrobněji vysvětlíš, jak daná technologie, proces, nebo materiál fungují, k čemu slouží, proč se takovým způsobem používají, apod.

Při psaní článku ber ohled na to, že publikum není technicky vzdělané a mezi čtenáři jsou i děti 10 až 16 let. Pokud použiješ odborné výrazy, krátce je vysvětli.

Překladové prompty

Příkazy, které zadaný text převedou do určeného jazyka. Použít můžete jak některý ze světových jazyků, tak si nechat vymyslet vlastní cizí jazyk.

S kvalitou překladů je chatGPT (zatím) spíše průměrný, dělá hodně chyb a často si při překladech vymýšlí. Máte-li tu možnost, použijte pro překlady DeepL nebo jiný pokročilejší překladač. Podrobněji jsme se tomuhle tématu věnovali zde.

Formátovací prompty

ChatGPT umí poskytovat zatím sice jen textové výstupy, ale i v nich můžete používat omezenou škálu výstupních formátů, které mohou v konkrétních situacích zjednodušit orientování:

 • uspořádání do tabulky,
 • vytvoření jednoduhého grafu,
 • naformátování výstupu do markdown syntaxe,
 • převedení výstupu do HTML / XML / JSON aj. formátů,
 • obohacení o emoji, ASCII emoji apod.

Specializované úkoly

Kromě textových úkolů umí chatGPT zpracovat i specifická zadání. Většina z nich je však omezena na novější verzi chatGPT-4. Kromě jiného se umí chatGPT:

 • naučit novou funkci ze zadaného kontextu (manuál, skript, kód),
 • seznámit s obsahem na internetu a obsah dané URL zapracovat,
 • zpracovávat vstup z obrázku,
 • psát kód (HTML, CSS, skripty).

V těchto úkolech je zatím chatGPT nejslabší, resp. silně závislý na kvalitě vstupních informací. Psaní kódu nebo zapracovávání nových funkcí do chatGPT vyžaduje od obsluhující osoby, aby byla minimálně schopná vyhodnotit to, jaký obsah nebo funkce chatGPT chybí pro zpracování úkolu a aby uměla posoudit správnost a funkčnost zpracování výsledku.

Ohodnoťte tento post
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů