Jak na rychlejší překlady do cizích jazyků

Pokud se vaše publikum neomezuje jen na tuzemsko, tak přirozenou potřebou přiblížení se cílovému čtenáři je poskytnout mu obsah v jeho rodném jazyce. Když jím však sami nemluvíme, nezbývá než se poohlédnout po překladatelské službě.

V tomhle článku si ukážeme různé možnosti jak zpracovat překlady textů, ať už jde o webové stránky, ebooky, reklamy nebo marketingové emaily. První možnost, kterou tu zmiňujeme spíš do počtu, je využití služeb specializovaného překladatele. Ale o téhle možnosti se rozepisovat nebudeme – žijeme v době, která už nabízí jiné možnosti. 

Google Translate

Možnost, která napadne téměř každého. Online Překladač od Google. Jeho výhodou je široká nabídka jazyků, dostupnost zdarma, minimální omezení a šikovné funkce, které umí překládat i z obrázku nebo z konkrétní webové adresy.

Jaké jsou nevýhody Google Translatoru?

Popravdě moc jich není, ale o to jsou zásadnější – překladač od Google je naučený na textech, které existují ve více jazycích současně. To jsou většinou dokumenty z Evropského parlamentu, které zároveň postrádají pestroj běžného způsobu používání jazyka. Navíc jeho databáze neobsahuje překlady celých vět, ale lexikonové překlady.

Google Překladač tak umí překládat jednotlivá slova, některá běžná slovní spojení a fráze, ale chybí mu schopnost překládat v širším kontextu a tomu přizpůsobit význam a překlad slova v dané větě.

Zjednodušeně funguje tak, že každému slovu (či slovnímu spojení) matematicky odhaduje jeho nejpravděpodobnější význam a ten dosazuje do překladu. Často tak produkuje překlady, které jsou gramaticky i významově špatně. Jako nezasvěcený mluvčí daného jazyka to bohužel neodhalíte.

Translator prošel několika aktualizacemi, a kvalita se v poslední době zvedla. Ale stále platí, že v méně častých jazycích, kde není dostatek materiálu k učení se, jsou výsledky slabé a množství chyb je nepřípustně velké. Toto bohužel platí i o překladech do/z češtiny nebo slovenštiny do jiných jazyků. Extrémně chybující je Google překladač u skloňování, přivlastňování a u používání přídavných jmen.

Pokud si chcete jen zpřístupnit texty v cizím jazyce pro vlastní potřebu, studium, zábavu… Je Google Překladač fajn řešení. 
Na překlady textů, které mají být veřejné, nebo se jejich prodejem třeba i živíte, jej používejte jen ve spojení s důkladnou korekturou zkušeným mluvčím, který cílovému jazyku rozumí a ovládá ho. 

ChatGPT překlady

Stále to spousta uživatelů chatGPT neví, ale z funkcí tohoto nástroje je překládání. Díky obrovskému natrénovanému základu reálných textů je chatGPT v překladech přesnější než Google Překladač. Chápe totiž kontext celých souvětí i odstavců, a tomu přizpůsobuje použitá cizí slovíčka. 

A co nevýhody chatGPT?

U méně natrénovaných jazyků, ke kterým neměl chatGPT model dost dat k nastudování, překlady také nejsou nepříliš kvalitní. Opět to, bohužel, platí o češtině i slovenštině. 

ALE: zajímavostí je, že přeložit český text do angličtiny umí chatGPT lépe, než přeložit anglický text do češtiny.

Uživatelsky nepříjemné je to, jak se chatGPT používá. Musíte ho o překlad žádat pomocí příkazů, a text mu servírovat po menších částech. Po menších částech ze dvou důvodů:

  1. překlady se negenerují najednou jako v Google Překladači, ale postupně se načítá kontext, provádí překlad a ten se vypisuje. Je to jako sledovat velmi rychlý psací stroj, který přepisuje váš text do cizího jazyka.
  2. ChatGPT má omezení na počet znaků, které použije pro odpověď. Když mu předložíte moc dlouhý text, přestane překládat a nemusíte si toho všimnout.

Zcela mu chybí návrhy alternativních překladů. Pokud chcete návrhy slov vylepšit, musíte si poradit sami, nebo výstupy z chatGPT poupravit v dalším nástroji.

Pokud hledáte překlad z češtiny či slovenštiny do světového cizího jazyka, je to lepší volba než Google Překladač. Díky pochopení kontextu udělá chatGPT méně chyb ve volbě správných slov a gramatika mu jde lépe, než Google Překladači.

Jestliže překousnete jeho aktuální uživatelskou nepřívětivost, je to lepší překladatel než Google Překladač. Pokud po něm nebudete chtít překlady specifických složitých témat, je to způsob jak si snadno zpřístupnit překlady.

Je to právě chatGPT, které přes API už nyní nabízejí některé společnosti jako komerční překladače pro popisy produktů na eshopech či strojové překlady populárních článků. A to i pro tvorbu audio obsahu, protože po přeložení z češtiny do angličtiny můžete takový text rovnou nechat strojově namluvit a vydat třeba jako audioknihu.

DeepL Překladač

Na závěr si popíšeme překladač, který je mnoha lidem neznámý, a je to velká škoda. Najdete ho tady a jeho kvalita převyšuje Google Překladač i chatGPT. Nedělá jejich obvyklé chyby s používáním rodů podstatných jmen, jde mu mnohem lépe gramatika a kvalita překladů z češtiny i do češtiny je vysoká.

Stejně jako Google Překladač má i DeepL velkorysý limit 5000 znaků na každý překlad, umí překládat i dokumenty a je k dispozici i pomocí aplikací pro počítač nebo telefon.

Příjemnou funkcí je pak DeepL Write, což je nástroj který vylepšuje text v cizím jazyce tak, aby obsahoval obvyklejší slova, fráze, časy a vůbec aby působil jako od rodilého mluvčího.

Zároveň je k dispozici veřejně i ve verzi zdarma, která není významně funkčně omezená.

Má DeepL nějaké nevýhody?

Pokud nejsme přehnaně kritičtí, tak jich moc není. Překlady nejsou zcela bezchybné, ale mezi bezplatnými nástroji se schopností překládat rychle velké množství textů jsou jeho překlady bezkonkurenčně nejlepší.

Pro většinu použití je to nejlepší bezplatně dostupný překladač, který umožní rychle překládat i větší bloky textu, nebo rovnou i celé dokumenty.
Jím přeložené texty nejsou dokonalé, ale za jejich použití, zvlášť když je označíte popravdě jako automaticky přeložené, se určitě nebudete muset stydět.

5/5 - (1 vote)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů