Daňové novinky 2015

To, že stát malé a střední podnikatele nešetří, se všeobecně ví. Nejen finančně, ale i povinnostmi, které má každý podnikatel dodržovat, a množstvím znalostí, kterými má vládnout. A začátek roku je vždy doprovázen kvantem novinek a změn, které pak podnikatel musí do svého podnikání zavést. Rok 2015 není žádnou výjimkou.

I letos je jich požehnaně a zákonodárci to tentokrát vylepšili o časovku. Některé změny platné od 1.1.2015 byly schváleny 22.12.2014. Vybrali jsme ty, které se vás, uživatelů FAPI, mohou dotknout, a blíže vás s nimi seznámíme.

Pokud byste přesto chtěli vědět víc, tak kompletní přehled změn – nejen v DPH, ale i ani v dani z příjmu a v daňovém řádu – najdete zde: Změny v daňových zákonech v roce 2015 (zdroj Ministerstvo financí ČR)

1. Zvláštní režim DPH – změna místa plnění pro elektronicky poskytované služby a správní místo MOSS

Jednou ze zásadnějších novinek pro rok 2015 je změna v pravidlech EU pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani (občanovi). Nově budou tyto služby zdaňovány vždy v místě usazení koncového spotřebitele (kupujícího), tzn. že k produktu musí být přidána sazba DPH platná v daném státě spotřebitele. Aby se podnikatelé nemuseli registrovat k DPH v každém členském státě, kam svoji službu prodají, mohou využít režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop – MOSS).

Jakých produktů se novinka týká?

Nový režim zdanění se týká elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. V případě elektronicky poskytovaných služeb jde hlavně o podnikatele, kteří poskytují službu prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě, především pak jde o:

 • prezentace na elektronické síti (webové stránky),
 • stahování aplikací,
 • stahování hudby a filmů,
 • stahování počítačových her,
 • přístup k online počítačovým hrám,
 • elektronické knížky,
 • antivirové programy,
 • online aukce.

Více detailů najdete v následujících odkazech:
Výklad nového režimu DPH a MOSS (zdroj: Generální finanční ředitelství),
Manuál pro zvláštní režim jednoho správního místa  (zdroj: Generální finanční ředitelství)

Podnikatelé mohou využít MOSS

Místo plnění se přesouvá k příjemci plnění, ale podnikatelé nemusí danit a registrovat se v každém státě zvlášť. Je zaveden zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop – MOSS).

Finanční správa na svém webu uvádí, že osoba povinná k dani, která tento režim bude využívat, se nebude muset při poskytování těchto služeb registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě, kam byla daná služba poskytnuta, ale své povinnosti k DPH bude plnit prostřednictvím pouze jednoho členského státu. Daňová správa tohoto členského státu pak bude provádět výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států.

Režim MOSS spadá v Česku pod Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Komunikace s úřadem přitom probíhá elektronicky a podnikatel nemusí kvůli registraci cestovat na jih Moravy. Výjimku tvoří předávání plných mocí, které lze ale na úřad zaslat v souladu s Daňovým řádem. Registraci mohou podnikatelé uskutečnit na daňovém portálu finanční správy.

Tento režim je dobrovolný. V případě, že se poskytovatel uvedených služeb k používání zvláštního režimu nepřihlásí, bude povinen se registrovat k DPH v každém členském státě, kde bude místo plnění těchto služeb (ve státě spotřeby).

Co je potřeba nastavit ve FAPI?

Ve FAPI je nutné pro zachování automatizce sdělit, který produkt podléhá novému režimu a jaká sazba DPH se má pro daný stát použít.

V nastavení prodejní položky (Prodej – Položky – tlačítko Upravit) zaškrtněte, že se jedná o režim elektronicky poskytovaných služeb, a v nastavení fakturace (Nastavení – Nastavení fakturace) uveďte správnou výši sazby DPH u elektronicky poskytovaných služeb pro daný stát.

Zvolili jsme tento minimalistický přístup i z toho důvodu, že k dané problematice je zatím málo praktických informací a daňová správa zatím ještě nevydala k těmto povinnostem prováděcí předpisy. S novými upřesňujícími informacemi můžeme postupně automatizaci u tohoto režimu vylepšovat.

Pozn.: Pokud jste doposud nebyli plátcem DPH nebo identifikovanou osobou, se zahájením prodeje do zahraničí jste povinni se  pod jedním z těchto režimů zaregistrovat. V souladu s tím je třeba nastavit i váš účet FAPI (položka „Režim DPH“ v Nastavení fakturace).

2. Druhá snížená sazba 10 %

Od letošního roku přibude ke dvěma sazbám 21 % a 15 % druhá snížená sazba DPH – 10 %.

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně, jak je uvedena v příloze 3a Zákona o DPH:

 • počáteční a pokračovací kojenecká výživa,
 • potraviny pro malé děti,
 • tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované (mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 procent plochy),
 • radiofarmaka, očkovací látky, léky,
 • kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům,
 • chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
 • Mlýnské výrobky, a to:
  • z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10,
  • z výrobků, které jsou uvedeny pod  kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12,
  • z brambor,
  • ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
  • Směsi těchto mlýnských výrobků.
 • Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
 • Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

3. Limit pro registraci k DPH

Naopak třeba limit pro registraci k DPH, který se měl snížit z 1 miliónu korun na 750 tisíc korun, se nemění. I v roce 2015 se tak povinně plátcem DPH budete muset stát až při překročení obratu ve výši 1 milión korun.

4. Paušální výdaje

Paušální výdaje sice s FAPI přímo nesouvisí, ale drobných a středních podnikatelů se dotýkají velice. Dobrá zpráva je, že procenta paušálních výdajů se měnit nebudou, i nadále zůstávají v původní výši.

Nově by však měla být omezena maximální výše paušálních výdajů u všech procentních sazeb. Ne pouze u 40 % a 30 %, jak tomu bylo doposud. Omezení by mělo vycházet z maximálního ročního příjmu (tržby) 2.000.000 Kč.

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného – maximálně 1.600.000 Kč,
 • 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného – maximálně 1.200.000 Kč,
 • 40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání nebo z příjmů podle § 7 odst. 2 písm. a) – maximálně 800.000 Kč,
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku – maximálně 600.000 Kč.

Úspěšný rok 2015 vám přeje celý FAPI tým.

Ohodnoťte tento post
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů