Jak začít s živností pro online podnikání?

Často se nás noví zákazníci ve FAPI ptají, jak mají vlastně začít s podnikáním. Objeví FAPI -> začnou zkoušet jak náš fakturační a automatizační nástroj funguje -> zjistí, že samotné podnikání není zas tak složité -> narazí na to, že neví jak vlastně začít podnikat a prokousat se první administrativou.

V článku si proto shrneme kroky jeden za druhým. Tedy jak začít podnikat jako fyzická osoba. Častěji se budete setkávat s označením fyzická osoba podnikající, nebo zkratkou OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Ve všech případech to znamená, že jste jednotlivec provozující živnost na základě živnostenského oprávnění a dokončené registrace dané podnikatelské činnosti.

Shrnuto v kostce

 • Promyslete si v čem vlastně chcete podnikat. Vy to umíme popsat v běžné řeči, ale úřady po vás budou chtít jejich vlastní škatulky. V článku najdete odkazy na patřičné zákony i konkrétní číselný seznam tak, jak to chtějí úřady mít zapsáno v přihlášce.
 • Seznamte se v klidu doma s Jednotným registračním formulářem, odkaz na něj najdete v článku. Budete tak vědět, co si připravit předem a na co se doptat při registraci. Klidně si ho vyplňte předem v těch částech, kterým rozumíte.
 • Jděte ohlásit živnost na Živnostenský úřad, CzechPOINT, nebo pošlete elektronickou přilášku přes datovou schránku. V průběhu přihlašování budete muset uhradit správní poplatek (za registraci je to 1000,- Kč). Seznam podkladů s sebou najdete v článku.

Základní podmínky pro založení živnosti (§6 Zákona 455/1991 Sb.)

Kdokoliv, kdo chce založit živnost, musí splnit minimálně dvě všeobecné podmínky provozování živnosti:

 • plná svéprávnost, nebo souhlas zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • trestní bezúhonnost.

Neplatí sice rozšířený omyl, že podnikat lze až od dovršených 18 let, ale zároveň musí podnikání v mladém věku schválit soud. Pokud se vás to týká, je potřeba před ohlášením živnosti mít i soudně schválené samostatné jednání bez zákonného zástupce.

Vznik živnostenského oprávnění

Pro provozování jakékoliv podnikatelské aktivity potřebujete živnostenské oprávnění, zkráceně „živnost“. Ty jsou v České republice dvojího druhu:

 • ohlašovací,
 • koncesované.

Ohlašovací živnosti se dále dělí na volné, řemeslné a vázané. Rozdíl mezi nimi je v tom, že volnou si může založit kdokoliv, řemeslnou a vázanou jen ten, kdo je odborně způsobilý. Pro účely našeho článku to není tolik důležité. Hlavní zde je to, že vznik oprávnění je při splnění podmínek zápisu je rychlý a provádí se na ohlášku.

Probíhá tak, že předáte na úřad potřebné doklady, zaplatíte poplatek a po dokončení registrace živnosti získáváte oprávnění pro provoz živnosti.

Ohlašovací živnosti vznikají dnem ohlášení za předpokladu, že je toto ohlášení provedeno bezvadně a úřady vás nezvyzvou k opravě nebo doplnění ohlášky.

Koncesované živnosti se zakládají složitěji než ohlašovací. Jsou v podstatě státním povolením, které omezuje a reguluje to, kdo smí danou koncesovanou činnost prozovat. Vyšší nároky na koncesované živnosti mají zajistit, že danou činnost bude provádět jen ten, kdo má pro daný předmět podnikání kvalifikaci a předpoklady. V zákoně č. 455/1991 Sb. – Zákon o živnostenském podnikání je přesný výčet předmětů podnikání, podléhajících koncesi, stejně jako odborných a zvláštních způsobilostí k nim, vymezen v příloze 3.

Koncesované živnosti vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Co udělat před návštěvou úřadu pro rychlejší vyřízení

Vytipujte si jaké konkrétní živnosti (obory podnikání) chcete registrovat. Za jeden poplatek je lze registrovat najednou, pozdější doplnění už bude zpoplatněné extra. Seznam volných živností najdete zde (PDF).

Připravte si vyplněný Jednotný registrační fomulář pro ohlášení živnosti, který je elektronicky k dispozici zde (PDF soubor). Pokud si s vyplněním nevíte rady, můžete jej vyplnit s pomocí úředníka až při ohlašování. Ale vyplňte co nejvíce údajů sami, v klidu doma.

Pokud nejste občanem ČR, tak mějte hotový čerstvý výpis z evidence trestů, nebo obdobný doklad. Výpis nebo jiný doklad pro potvrzení bezúhonnosti nesmí být starší jak 3 měsíce.

Najdětě nejbližší živnostenský úřad (ŽÚ) pro osobní návštěvu, nejbližší Czech POINT, nebo (pokud máte datovou schránku) pošlete ohlášku elektronicky do datové schránky ŽÚ.

Podklady nutné k ohlášení živnosti nebo k podání žádosti o koncesi

 • občanský průkaz,
 • doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pouze pro řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou živnost),
 • pokud máte provozovnu, nebo jako fyzická máte sídlo mimo bydliště, tak mějte doklad o užívání daných prostor – smlouva o nájmu, kupní smlouva apod.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (1000,- Kč pro prvotní založení, 500,- Kč při rozšíření zápisu o nové živnosti). Poplatek se hradí obvykle hotově, ale lze zaplatit i složenkou nebo bankovním převodem. S sebou ale musíte mít nezbytné doklady o úhradě.

Doklady o bezúhonnosti si, pokud jste občanem ČR, vyžádá ŽÚ automaticky sám při zápisu.


Jak nahlásit vznik živnosti na jiných úřadech

Při podávání přihlášky lze jedním registračním formulářem udělat souběžné ohlášení vzniku živnosti i na Finančním úřadě, na Správě sociálního zabezpečení a u vaší zdravotní pojišťovny. Informace tak nemusíte sami ohlašovat jednotlivě, ale dané úřady je dostanou automaticky spolu se zápisem do Živnostenského rejstříku.

Pozor: na úřadech se pouze ohlašuje vznik živnosti. Některé další povinnosti vůči úřadům se pak dělají jednorázově nebo pravidelně až po vzniku živnosti, nebo po nějaké době provozování živnosti. Typicky to je:

 • registrace k plátcovství DPH,
 • registrace k silniční dani,
 • pravidelné přehledy o placení záloh,
 • daňová přiznání, apod.

Více informací k povinnostem vůči finančnímu úřadu po vzniku živnosti najdete zde.

Vznikem živnosti automaticky vzniká i elektronická datová schránka pro komunikaci s úřady. Jako fyzická osoba podnikající tak budete mít nově i povinnost podávat některé typy podkladů přes datovou schránku, mj. třeba daňové přiznání.

Ohodnoťte tento post
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů