Jak využít umělou inteligenci pro psaní marketingových textů

Marketingové texty jsou důležitou součástí každého podnikání, ale psaní těchto textů může být náročné. V poslední době se však stává stále běžnějším využívání umělé inteligence pro vylepšení a zefektivnění psaní těchto textů.

V tomto článku se dozvíte, jak můžete využít AI pro generování nápadů na marketingové texty, optimalizaci klíčových slov a dokonce i pro tvorbu celých článků. Naučíte se také, jaké jsou nejlepší nástroje pro kreativní psaní s využitím umělé inteligence a jak je správně používat, aby byly vaše texty co nejefektivnější.[1] 

Umělá inteligence píše na počítači; zdroj: Midjourney

Úvod výše napsala sama umělá inteligence (zkratkou se označuje jako AI). O ilustrační obrázek nalevo jsme požádali zase jinou AI.

První dva odstavce článku nám napsal chatGPT po zadání jednoduchého zadání: Napiš krátký úvod o maximálně 10 větách k článku na téma „Jak využít AI pro kreativní psaní marketingových textů“.

Texty nejsou ani originální, ani zvlášť poutavé, ale tvoří dobrý základ pro další práci s úvodem do celému tématu. 

Zde nejde přeskočit krátkou vsuvku o tom, co je vlastně chatGPT. Název je složený ze dvou částí: slova chat a zkratka GPT. Chatem se rozumí textové komunikační rozhraní a GPT znamená:

 • Generativní,
 • Předtrénovaný, 
 • Transformační model.

A teď co to je, když to popíšeme polopatě – je to textově komunikující nástroj, který používá dopředu nastudovaná data a interpretuje je jako odpovědi na otázky kladené člověkem. Každou jemu položenou otázku rozkouskuje na malé části, které se snaží pochopit v kontextu, najít na ně v dříve nastudovaných datech smysluplnou odpověď a tu pak přirozeným jazykem odepíše.

Nástroj najdete na této adrese: https://chat.openai.com/chat.

Vývoj generativní umělé inteligence je, alespoň pro širokou veřejnost, v samotných počátcích. Pokud čtete tenhle text měsíc, rok nebo i déle po datu jeho vzniku (březen 2023), bude vám dost možná připadat legračně zastaralý. Integraci umělé inteligence nyní v rychlém tempu provádí velké softwarové firmy jako Microsoft (Bing), Google (Bard), Meta (LLaMa) a další jistě přibudou.[2] 

Vývoj umělé inteligence bude dále zrychlovat a my budeme hledat další způsoby jak tyto nástroje využívat. Je jen na nás, nakolik to chápeme jako příležitost nebo ohrožení stávajících pořádků.

Nástrojů s umělou inteligencí existuje vícero, ale o dalších zajímavých si něco užitečného napíšeme až v dalších článcích.

Proč by mě to mělo zajímat?

Zajímavost na úvod – tenhle dotaz (a spoustu podobných “proč” otázek) v daném kontextu umí velmi rychle zodpovědět i sama AI. Už nyní vám sama umí přesvědčivě argumentačně vysvětlit proč a jak byste ji mohli efektivně použít.

Následující body jsme ale sepsali sami, bez zapojení umělé inteligence. Proč si myslíme, že byste měli uvažovat o tom, že chatGPT začnete používat?

 1. na kreativní tvorbu textů máte velmi malý rozpočet a sami na to nemáte dost času,
 2. umíte si texty napsat, ale potřebujete více variant téhož textu, a z nich vybrat tu, která oslovuje cílové publikum nejvíc (je takzvaně konverznější),
 3. máte problémy s psaním obecně nebo s hrubkami v textu a potřebujete někoho, kdo si vezme na starost korektury,
 4. potřebujete pro hotový text překlad do cizího jazyka,
 5. vytvořené texty potřebujete hlídat na výskyty určitých klíčových slov, na počet vět, na délku souvětí nebo jinými pravidly.

A k tomu všemu si přičtěte obvykle to, že to potřebujete rychle a za nejmenší náklady (ideálně zdarma).

Jestli potřebujete podpořit body výše i posledním číslem o zájmu ostatních o chatGPT, tak k únoru 2023 oznámilo překonání mety 100 milionů uživatelů.

Jak mi s těmi body výše chatGPT pomůže?

Ad 1. Malý rozpočet pro spoustu nehotové práce

Nedostatek financí je potíž téměř každého začínajícího podnikatele (čest výjimkám). A tak i když máte dobrou myšlenku, nebo zajímavý projekt, tak samy o sobě se jen tak neprodají. Na to potřebujete oslovovat potenciální zájemce. A půjdete na to přes reklamu.

Jenže reklamní texty jsou spoustou psaní, které je potřeba promyslet, napsat & udělat oponenturu, korekce atd. Ať už vás tlačí čas, nebo jen chybí prvotní jiskra odkud začít, tak chatGPT je dobrý odrazový můstek.

Typický scénář je, že máte myšlenku, nebo zadavatelem určené téma, ale nemůžete dost rychle přijít na to, jak začít. Tady chatGPT snadno pomůže – stačí napsat stručné zadání. Vygeneruje vám odpověď s prvním námětem a vy máte odkud pokračovat s dalším rozvinutím tématu. 

Projdete hotový výsledek a posoudíte, nakolik se shoduje s očekáváním. Můžete jej vzít tak jak je, nebo dál podrobněji upřesnit zadání a zeptat se znovu. Dotaz můžete také úplně změnit a zkusit popsat to, co chcete, úplně jinak.

Ad 2. Variace textů a vybírání těch nejlepších

Tohle často řeší každý zadavatel reklamy. Čas pro upoutání pozornosti potenciálního zákazníka je velmi omezený. A vymyslet dostatečně úderný text zabere čas, přitom vymyšlením to všechno teprve začíná. Hodí se mít tedy po ruce silný nástroj pro rychlé generování velké spousty variant obdobného textu, které potom budete zkoušet jak ten který funguje.

ChatGPT tady pomůže snadno tím, že jí představíme náš záměr vygenerovat např. 10 variací zadané věty a poskytneme jí pokyny jak chceme od sebe texty odlišovat.

Během chvilky získáme obměněné texty, ty pak stačí jen poupravit a můžeme rovnou konkrétně jít zkoušet jak které fungují.

Příklad: Napíšeme jednoduché zadání → napiš jednou větou o maximálně 8 slovech poutavý reklamní text o barefoot obuvi

Požádáme chatGPT o 10 variací textu -> vytvoř 10 odlišných variant předchozí věty

Ad 3. Gramatické a stylistické korekce

Díky obrovskému množství předem nastudovaných dat je chatGPT dobrý v ovládání gramatiky. A to i v češtině nebo slovenštině. Proto pokud víte, že pravidla pravopisu, stylistika nebo vůbec psaní nejsou vaší silnou stránkou, požádejte chatGPT o opravu chyb v hotovém textu.

Ukázka, kdy jsme předložili AI k opravě úmyslně zkomolený text s hrubkami:

Ad 4. Překlady do cizího jazyka

ChatGPT můžete požádat o ucelené překlady hotových textů do cizích jazyků. Poradí si s nimi obstojně. O poznání hůř mu jdou překlady z cizího jazyka do češtiny.

Mezi kvalitou překladů jsou velké rozdíly podle toho, jaký nástroj použijete a o jaký text jde. Ale to je na jiný článek. Zároveň ChatGPT NYNÍ nepatří mezi ideální překladače, ale je to jedna z jeho funkcí, která se do budoucna zřejmě dál zlepší.

Pro generování překladů popisů produktů nebo překládání běžných textů nešlápnete vedle. Korekce rodilým mluvčím nebo zkušeným překladatelem je ale stále doporučená, u čehokoliv, co spolu s chatGPT vytvoříte.

Ad 5. Dodržování definovaných pravidel psaní textů

Tenhle úkol je po člověka většinou nejotravnější. Je to svazování pravidly, která znamenají, že jeden a tentýž text musíte dokola číst a přepisovat, protože:

 • v něm chybí klíčová slova (článek bude špatně dohledatelný potenciálním zájemcem),
 • jsou v něm dlouhá souvětí (která čtenáři neradi čtou),
 • chybí v něm optické členění na očima lépe stravitelné bloky,
 • obdobné myšlenky v textu na sebe nenavazují a jsou rozprostřené na různých místech.

S tímhle umí chatGPT také snadno pomoct:

 • Předložte mu souvětí, a vysvětlete jak chcete obsah obohatit o konkrétní slova, kolikrát je má zmínit, nebo jak je má obměňovat.
 • Vložte do chatGPT článek a zadejte úkol pohlídat délku vět tak, aby žádná věta neměla více jak 20 slov, a souvětí bylo maximálně 32 slov dlouhé.
 • Požádejte o zestručnění textů beze změny smyslu souvětí apod.

TIP: chatGP můžete požádat i o zrýmování textu, ale v tomhle úkolu zpravidla selže. Berme to jako jeden z chabých důkazů, že zatím mají lidé nad některými nástroji umělé inteligence navrch.

Pár postřehů závěrem

Práce s umělou inteligencí není samospásná. Ještě stále zatím platí, že kreativní, skutečně převratný nápad nebo myšlenka či zcela nový pohled na věc jsou zatím pro AI nedostupné. 

Aktuálně je chatGPT velmi bystrý společník s širokou a hlubokou paletou znalostí, který se pečlivě učil na tématech už člověkem popsaných. Prošel a zná témata popsaná v odborných vědeckých pracech, v populárních článcích, novinových textech i v literatuře.

Proto hodně ví a umí se líbivě vyjadřovat. Ale zároveň umí přesvědčivě popisovat a tvrdit holé nesmysly a stejně tak umí působivě lhát. Zkuste chatGPT např. požádat o odborný esej na téma „důsledky placatosti planety Země“ a dostanete ho, byť placatost Země je jasně vyvrácený nesmysl.

Vždy myslete na to, že cokoliv s chatGPT vytvoříte, musíte zkontrolovat. Stále je to člověk, kdo je zodpovědný za publikované výstupy. Ať už jde o kontrolu čísel, faktů, nebo gramatiku.

ChatGPT umí víc než si jen povídat

Když model srozumitelně požádáte, a on má k dispozici data, můžete společně vytvořit i další typy praktických výstupů:

 • grafy
 • odrážkové seznamy
 • uspořádané tabulky
 • JSON
 • kód
 • CSV
 • XML nebo YAML
 • SVG

Požádali jsme chatGPT o vypsání tabulky s výsledky fotbalových zápasů. Zde jde sice jen o hypotetické výsledky a tabulka je smyšlená, ale pro ukázku:

Také jsme model požádali o vytvoření SVG ve tvaru hvězdy:

Jaké má technické limity?

O některých tématech se chatGPT odmítá bavit. Nebude s vámi probírat postup na výrobu zbraní, výrobu výbušnin a jiná nelegální nebo společensky vysoce škodlivá témata.

Výrobní postupy, návody nebo recepty na téměř cokoliv sice umí tvořit, ale často v nich chybuje. Pro vaření může radit nesmyslné ingredience, pro opravu počítače navrhne použít nevhodné komponenty apod. 

Obdobně zatím AI neumí dostatečně spolehlivě poradit s tvorbou kódu a skriptů. Nemůžeme ji zatím spolehlivě požádat o vytvoření webových stránek, nebo vytvoření skriptů, které by například přidaly do prodejních formulářů FAPI novou funkci.

O limitech nástroje si můžete podrobněji přečíst rovnou na webu vývojářů OpenAI zde (v angličtině).

ChatGPT je zatím stále k dispozici ve verzi zdarma, stejně jako v placených tarifech. Placená verze umožňuje rychlejší získávání odpovědí, dostupnost nástroje i v časech, kdy je vysoká poptávka ostatních uživatelů a rychlejší přístup k novým funkcím.

Autorská práva, aneb možná je tu háček?

Není jasné jak se budou v budoucnu řešit autorská práva u generativní spolupráce člověka a umělé inteligence. Ať už s ní tvoříte grafiku, texty, tabulky nebo počítačový kód, není jasná shoda na tom, komu patří práva k takovému výtvoru. 

Umělá inteligence se učila (trénovala) na obsahu vytvořeném člověkem, který často sám o sobě je, byl by, nebo vůbec nemusí být chráněný autorským právem. Zatím neexistují jednoznačná pravidla, která by jasně určila, komu patří práva k nově vygenerovanému obsahu.

Co lze zatím doporučit, je minimálně stručné popsání toho, jaké nástroje a v jakém rozsahu jste pro vytvoření obsahu použili. Obdobně jako se dnes pracuje se zdroji vytvořenými člověkem.

A nebudou mě vyhledávače penalizovat za používání AI?

Podle informací, které známe v okamžiku vydání článku, ani Microsoft, ani Google nepřihlíží ke způsobu vygenerování obsahu, pouze posuzují jeho užitečnost a přidanou hodnotu pro čtenáře. Konkrétní zdroj najdete přímo u Google zde [4].

Ve zkratce jde o to, zda je cílem obsahu uměle manipulovat s výsledky, nebo poskytnout relevantní obsah, který má pro čtenáře význam a poskytuje kvalitní odpověď. Pokud generujete kvalitní obsah, bez ohledu na jeho zaměření, tak použití generativní umělé inteligence je v souladu s aktuálními podmínkami.

Pokud generujete obsah s cílem zahltit výsledky nebo jinak zmanipulovat hledanost relevantního obsahu, je to špatně a porušujete pravidla s rizikem penalizace.

[1] První dva odstavce článku obsahují věty vygenerované nástrojem chatGPT v. Feb 13. Snímky obrazovky pocházejí z téže verze nástroje.

[2] zdroj: Yahoo Finance, 10.3.2023, dostupné online – URL

[3] zdroj: Twitter, 10.3.2023, dostupné online – URL

[4] zdroj: Google, 14.3.2023, dostupné online – URL

Ohodnoťte tento post
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů