Průzkum COVID-19: Víme, jak koronavirus zasáhl podnikatele a firmy

Pandemie koronaviru a její důsledky se v posledních týdnech staly součástí našeho každodenního života a evergreenem v médiích. Pozornost se přitom stále více přesouvá od zdravotních aspektů pandemie k jejím dopadům na ekonomiku.

Ukazuje se, že nejistota je v takové situaci často tíživější než jakkoli nepříjemná skutečnost. Proto jsme se v době vrcholících restriktivních opatření rozhodli uskutečnit průzkum mapující ekonomické dopady koronavirové krize na podnikatele a firmy.

Naším cílem bylo získat realistický pohled na současnou situaci a pomoci podnikatelům a firmám lépe reagovat na pravděpodobný další vývoj.

Do dnešního dne se průzkumu zúčastnilo celkem 90 respondentů, převážně z řad klientů FAPI, kteří nám odpověděli na otázky našeho dotazníku.

Situace OSVČ a malých firem

První otázky zjišťovaly status respondenta – zda jde o OSVČ nebo firmu, popř. jaká je její velikost, kde podniká a v jakém oboru.

Odpovědi odhalily, že do průzkumu se zapojily převážně OSVČ a firmy do 10 lidí (celkem 91 %) působící rovnoměrně v offline i online světě, převážně na českém a slovenském trhu.

01 Kolik máte zaměstnanců, spolupracovníků
02 Kde podnikáte
04 V jakých zemích působíte, kam prodáváte

Také struktura podle oborů poměrně očekávaným způsobem kopíruje záběr uživatelů FAPI. Převládají nejrůznější formy vzdělávání, e-commerce a online služby. Výrazně jsou zastoupeny i sport, fitness a wellness služby, reklama, marketing a obchodní činnost.

Držíme se statečně i přes propad tržeb

Nyní už se dostáváme k aktuální situaci a k tomu, jak se odráží na chodu podnikání.

Přestože je v současné době většina provozoven uzavřena, mezi našimi respondenty se to týká jen necelých 28 %. Zde může nepochybně hrát svou roli fakt, že většina oslovených podnikatelů a firem se angažuje v online světě, který koronavirus zdaleka tolik neovlivnil.

05 Jakým způsobem funguje váš byznys v současnosti

Velmi nás zajímal reálný dopad koronavirové krize na objem uskutečněných tržeb. Ten je skutečně výrazný. Pokles tržeb hlásí více než 68 % respondentů. Téměř polovina (46 %) dokonce zaznamenala propad tržeb o více než 50 % proti obvyklému stavu.

Tržby 22 % zúčastněných subjektů zůstaly koronavirovou krizí nedotčeny. 10 % dokonce zaznamenalo jejich nárůst.

06 Jak koronavirová krize ovlivnila vaše tržby

Ve znamení úsporného režimu

Akce, jak známo, vyvolává reakci. Koronavirová krize přiměla námi oslovené podnikatele a firmy nejčastěji k hledání úsporných opatření a snižování nákladů (38 %), uzavření provozovny (32 %) a celkovému utlumení činnosti (29 %).

Relativně menší dopad má – v rámci našeho průzkumu – současná situace na zaměstnance. Pouze 9 % firem přistoupilo ke snížení mezd a necelých 7 % bylo nuceno zaměstnance propustit.

07 Jaká konkrétní opatření jste v souvislosti s koronavirovou krizí přijali

Výdaje, které podnikatele a firmy v současnosti nejvíce zatěžují, patří do oblasti čerpaných služeb (43 %), nájmu a leasingu (37 %).

08 Jaké výdaje související s podnikáním vás v této době nejvíce zatěžují

Dobří andělé nevymřeli

Téměř polovina (47 %) respondentů reaguje na současnou situaci nabídkou pomoci ohroženým skupinám obyvatel nebo různými úlevami pro své klienty.

Nejčastěji jde o poskytnutí slevy nebo produktu/služby zdarma. Často se mezi odpověďmi objevovala i nezištná občanská výpomoc, zejména šití roušek. Nechybělo ani bezplatné odborné poradenství, odklad splatnosti pohledávek a prodloužení služeb.

Je lepší být připraven, než spoléhat na pomoc od státu

Velmi zajímavý je pohled na vládní pomoc pro podnikající subjekty. Vysloveně kladně ji hodnotí necelých 7 % respondentů. Téměř polovina (49 %) ji příjímá poměrně vlažně („je to lepší než nic“) a skoro 16 % se k ní staví skepticky.

09 Jak vnímáte opatření vlády pro pomoc podnikatelům

Další otázka zjišťovala schopnost oslovených podnikatelů a firem „přežít“ v současných nelehkých podmínkách. Tedy de facto jak silný a odolný je jejich byznys.

Ukázalo se, že 18 % by delší trvání současných restriktivních opatření ohrozilo na existenci (vydrží maximálně 1 měsíc). Oproti tomu zhruba 46 % má dostatečné rezervy na více než 3 měsíce v nouzovém režimu.

10 Jak dlouho by váš byznys dokázal vydržet v současném režimu

Příležitosti a plány

V naší nedávné analýze současné koronavirové krize jsme identifikovali řadu příležitostí, které s sebou přináší. To potvrzují i odpovědi na další otázky našeho průzkumu.

40 % respondentů vidí v současné situaci příležitost pro zvýšení poptávky ve svém oboru, otevření nových oblastí podnikání a trhů.

11 Jaké příležitosti vidíte v současné situaci

Co se týče budoucích záměrů, 39 % respondentů plánuje investice do získání nových zákazníků, rozšíření aktivit nebo expanzi na nové trhy.

Pouze 3 % oslovených mají v plánu své podnikání ukončit.

12 Co plánujete po skončení koronavirové krize

Přesun do online světa

Kde jinde by se budoucí podnikatelské plány měly realizovat než na internetu, který se v době koronavirové pandemie osvědčil jako „bezpečný přístav“.

81 % respondentů směřuje své budoucí aktivity právě do online světa.

13 Máte v plánu zaměřit se v budoucnosti více na online aktivity

Budoucnost je nejistá, ale převládá optimismus

Na závěr jsme si dovolili trochu zavěštit z křišťálové koule, když jsme se našich respondentů zeptali na jejich odhad budoucí situace.

I když budoucnost nikdo s určitostí předpovědět nedokáže, většina do ní hledí s optimismem a věří, že poptávka v jejich oboru bude stejná nebo dokonce vyšší než před koronavirovou krizí.

14 Jak se podle vás změní poptávka ve vašem oboru po skončení koronavirové krize

Tomu odpovídá i emoční naladění našeho publika, u kterého v současné době převládají spíše pozitivní emoce – klid, vzrušení a naděje.

15 Co v této době prožíváte nejvíce

Děkujeme všem, kteří se do průzkumu zapojili, za poskytnutí cenných informací.

Máte nějakou zajímavou vlastní zkušenost nebo názor? Podělte se o ně v komentářích.

Komentáře
  1. Jiří Franěk napsal:

    Zajímal by mě rozpad podle jednotlivých odvětví, protože to v otázce zvýšení poptávky v mém oboru dost zkresluje čísla v případě, když „vzdělání, výchova a školení“ je obsaženo v 35 %.

    • Radim Topič napsal:

      Takový pohled by byl určitě zajímavý. Na druhou stranu by takto podrobná analýza na tak malém vzorku měla velmi malou vypovídací schopnost. Proto se do ní ani nechceme pouštět.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů