Co je to faktura a co musí obsahovat

Co je to vlastně faktura? Jaké jsou její povinné náležitosti? Kdo a v jaké podobě ji může vystavit?

Faktura je dokument (obchodní listina, případně účetní nebo daňový doklad), který dodavatel při prodeji zboží nebo poskytování služeb, a vyjadřuje tak nárok na jejich úhradu od odběratele.

Zhotovit fakturu může i ten, kdo nevlastní živnostenský list, pokud poskytuje služby nebo dodává zboží.

Ať už jde o podnikatele (firmu nebo OSVČ), nebo nepodnikající osobu, subjekt vystavující fakturu předkládá druhé straně účet za poskytnuté služby nebo dodané zboží a uvádí v tomto dokumentu, kdo má za co zaplatit, do kdy a jakým způsobem.

Faktura na stole

Jaké jsou náležitosti faktury neboli co na ní nesmí chybět?

Je důležité posoudit skutečnost, zda je ten, kdo vystavuje fakturu:

 • neplátce DPH,
 • plátce DPH.

Faktura od neplátce DPH

V případě, že dodavatel nevede účetnictví, řídí se vystavení faktury zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem. Jde většinou o drobné živnostníky, které vedou buď daňovou evidenci, nebo uplatňují výdaje procentem z příjmů.

Pokud ovšem dodavatel vede účetnictví, je řídícím materiálem pro vystavení faktury zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Sem vesměs spadají obchodní společnosti.

V obou případech musí faktura obsahovat především tyto údaje:

 • u OSVČ (fyzické osoby) jméno a bydliště,
 • u firmy (právnické osoby) obchodní firmu a sídlo,
 • IČO – tj. identifikační číslo osoby,
 • označení registru, kde je dodavatel zapsaný, tj. obchodní rejstřík vč. oddílu a vložky nebo živnostenský rejstřík,
 • je dobré uvést, že podnikatel není plátcem DPH.

Mimo výše uvedené zákonné náležitosti faktury je na nich dobré uvést také:

 • odběratele,
 • číselné označení faktury vč. variabilního symbolu, pod kterým má být faktura hrazena,
 • datum vystavení a datum splatnosti faktury,
 • název zboží nebo služby, kterých se fakturace týká,
 • částku, na kterou faktura zní.

Faktura od plátce DPH

Jiná situace nastává v případě, že je ten, kdo fakturu vystavuje, plátcem DPH.

V tomto případě se faktura stává tzv. daňovým dokladem a je třeba splnit požadavky, které obsahuje zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Je jedno, zdali je odběratel plátce, či neplátce DPH.

Mimo náležitosti vypsané výše musí faktura obsahovat:

 • DIČ – daňové identifikační číslo; pokud je odběratel plátce DPH, je třeba uvést i jeho DIČ,
 • oproti případu výše je třeba uvést, že dodavatel je plátcem DPH,
 • rozsah a předmět plnění v cenách bez daně, sazbu daně (10 %, 15 % nebo 21 %), výši daně a částku včetně daně,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), což je den, ke kterému je plátce DPH povinen přiznat daň.

DUZP může být nižší nebo stejné jako datum vystavení, nesmí být ale vyšší. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém vzniklo zdanitelné plnění.

Případy, kdy se na faktuře neuvádí DPH:

 • Přenesení daňové povinnosti” – pokud DPH platí odběratel.
 • Dodání osvobozené od daně” – pokud český podnikatel fakturuje výrobek do EU bez DPH.

Zjednodušený daňový doklad

V případě, že celková částka na dokladu není vyšší než 10 000 Kč, lze vystavit tzv. zjednodušený daňový doklad.

Tento doklad nemusí obsahovat:

 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • cenu bez daně a slevu, základ daně a výši daně.

Jak je to s podpisem a razítkem na dokladu a způsobem uchovávání faktur?

Podpis ani razítko nejsou povinné náležitosti vystavené faktury. Můžete tedy v klidu vystavovat faktury elektronicky a elektronicky je i posílat, aniž byste je museli tisknout a podepisovat.

Není ani povinné faktury uchovávat v tištěné podobě. V dnešní době již lze vše uchovávat i na elektronickém médiu.

Chcete mít své faktury v pořádku a bez starostí? Ve FAPI se postaráme nejen o vaše faktury, ale zautomatizujeme i celý prodejní proces. Vy tak budete mít volné ruce a spoustu času navíc. Vyzkoušejte si FAPI na 14 dní zdarma a sami se přesvědčte, jak jednoduché je prodávat na internetu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak se zviditelnit na internetu

 • Nejnovější příspěvky
 • Chcete dostávat zajímavé rady a tipy, jak prodávat na internetu?

  Zadejte svou e-mailovou adresu a přihlašte se k odběru novinek.