Legislativní změny, které přináší daňový balíček od 1. 4. 2019

Letos jsme se dočkali mnoha legislativních novinek. Převážnou část z nich přinesl tzv. daňový balíček. V tomto článku si představíme změny, které souvisí s DPH a vystavováním daňových dokladů, a jako takové se tedy přímo dotýkají fungování FAPI.

Daňový balíček 2019

Zákon č. 80/2019 Sb., laické veřejnosti známý spíše pod názvem „daňový balíček“, je soubor novel několika daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu.

Většina změn, které novelizace přináší, má účinnost od 1. 4. 2019. Některé jsou však účinné de facto již od počátku roku. O možnosti uplatnění evropské směrnice o DPH pro prodej elektronických produktů od 1. 1. 2019 jsme vás informovali v tomto článku.

Co přináší novela zákona o DPH?

Všechny změny podstatné pro oblast působnosti FAPI vycházejí z novelizovaného znění Zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty).

Pravidla pro doručování daňových dokladů

§ 28 Zákona o DPH ukládá povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž došlo ke zdanitelnému plnění (tedy dodání zboží, poskytnutí služby, popř. přijetí platby). Kromě toho nově zákon také předepisuje pro plátce povinnost vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se vystavený daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Opravné daňové doklady

Na opravných daňových dokladech musí být uveden den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. I zde platí povinnost vystavit a odeslat doklad příjemci plnění do 15 dnů od tohoto data a vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k doručení daňového dokladu příjemci plnění.

V praxi to znamená, že již není třeba čekat na potvrzení přijetí opravného daňového dokladu příjemcem plnění, ale je možné uplatnit opravu základu daně v období, kdy byl doklad příjemci odeslán.

Místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb

Podle současné legislativy je místem plnění u elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani stát, kde má sídlo nebo provozovnu příjemce služby.

Kromě toho však novela zákona umožňuje uplatnit zdanění elektronicky poskytovaných služeb v místě, kde je usazen poskytovatel služby (v tuzemsku), pokud celková hodnota těchto služeb nepřekročí v příslušném i následujícím kalendářním roce hodnotu 10000 EUR.

Více se o tomto „zjednodušeném“ režimu dočtete v článku Prodej elektronicky poskytovaných služeb do EU od 1. 1. 2019.

Nový způsob výpočtu DPH

Nepříliš viditelnou a v souvislosti s novelou Zákona o DPH zřídka zmiňovanou novinkou je pozměněný způsob výpočtu DPH, který sjednocuje výši daně při výpočtu shora a zdola. (Doposud tomu tak nebylo v důsledku povinného zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH.)

Přestože je tato změna účinná rovněž od 1. 4., přechodná ustanovení umožňují postupovat podle původních pravidel ještě následujících 6 měsíců, aby bylo možné na nový způsob výpočtu přizpůsobit účetní a fakturační systémy.

FAPI bude výši DPH počítat novým způsobem (bez zaokrouhlování koeficientu) od 1. 6. 2019.

Jak se novela legislativy odrazí ve FAPI?

Možná si teď kladete otázku, co konkrétně znamenají změny zákona pro vás a jaké úpravy budete muset v souvislosti s nimi udělat ve svém účtu FAPI. Jestliže nechcete využívat nový režim prodeje elektronicky poskytovaných služeb (nebo jste si jej už nastavili), nemusíte ve svém účtu měnit vůbec nic! Všechny novinky FAPI buď již podporuje, nebo se v něm v zákonné lhůtě objeví.

Soulad s aktuální legislativou je pro nás jednou ze stěžejních vlastností FAPI. Staráme se o to, abyste se nemuseli stát odborníky na právo, daně a účetnictví, ale mohli se soustředit na věci, které jsou pro vás důležité. Proto sledujeme změny zákonů a FAPI podle nich průběžně upravujeme. Vy se tak můžete na svůj online prodejní automat vždy plně spolehnout.

Nemáte ještě účet FAPI? Získejte jej zdarma zde >>>

Ohodnoťte tento post
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů